Search results

Your search found 246 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5
Home  / Search Results
Date: 2015
Author(s): Duch-Dyngosz, Marta
Date: 2015
Abstract: Warto zwrócić uwagę na przestrzenie lokalne – przedwojenne sztetle, małe miejscowości zamieszkiwane przed wojną przez liczne społeczności żydowskie. To w nich wyraźniej widać następstwa Zagłady. Po wojnie przestały istnieć tam całe wspólnoty żydowskie, a po ich wielowiekowej obecności pozostały domy, sklepy, przed-mioty codziennego użytku; wojnę przetrwało, choć w różnym stanie, żydowskie dziedzictwo materialne – dawne synagogi, cmentarze, książki, przedmioty kultu religijnego. Wielu badaczy wskazuje na fakt, że nieżydowscy mieszkańcy odnieśli korzyści na skutek Holokaustu – przejęli majątki należące kiedyś do Żydów oraz pozycje społeczne zajmowane kiedyś przez nich Ten fakt, jak również namacalność Zagłady w przestrzeniach dawnych sztetli(masowe groby, niezamknięte getta, egzekucje) i różne postawy wobec ludobójstwa oraz jego ofiar miały wpływ na kondycję tworzących się po wojnie społeczności – szczególnie w wymiarze tożsamościowym. Następstwa Zagłady złożyły się na ramy trudnej przeszłości, które do dziś kształtują postawy wobec Żydów oraz pamięć o Holokauście w dawnych sztetlach. Co ważne, przestrzenie te zachowały w dużym stopniu swój urbanistyczny układ – do dziś stoją tam przedwojenne domy i kamienice, pozostały też elementy żydowskiego dziedzictwa materialnego – najczęściej dawne synagogi oraz żydowskie cmentarze. Pamięć o wojnie, o dawnych sąsiadach, o postawach członków grupy własnej jest wciąż podtrzymywana jako część lokalnego kontekstu.
Date: 2015
Date: 2002
Abstract: The article presents the results of surveys done on anti-Semitism in Poland in 1992, which in part were compared to results from a 1996 survey. The group, under the author's direction researched anti-Semitism in the context of Poles' attitudes towards other nations, as well as in terms of their own national identity. Two types of anti-Semitic attitudes were observed: traditional, religiously grounded anti-Semitism, and anti-Semitism rooted in anti-Semitic political ideology, of the type that has developed since in the French Revolution. Traditional anti-Semitism occurs only among older people who are not well educated and live in rural areas; increased education results in the disappearance of this type of anti-Semitism. Modern anti-Semitism, on the other hand occurs among both the lowest and most highly educated groups in society. Moreover, from 1992 to 1996, the percentage of the respondents declaring anti-Semitic views increased. At the same time, however, there was also a larger increase in the number of respondents declaring anti-anti-Semitic views, which has meant that there has been a clear polarization of attitudes. Having a university education makes a person more likely to be ill-disposed toward anti-Semitism. Nevertheless, the attitude of Poles toward Jews cannot be described simply on the basis of anti-Semitic attitudes. The researchers noted that there was also an attitude of "not liking Jews", which was less engaged than the anti-Semitic views, and to a large extent a result of the content comprising Polish national identity. The model of Polishness assumes a Romantic-Messianic image of the Polish nation. According to this model, Poles see themselves as being distinguished by their noble fulfillment of obligations, even when it is to their own detriment, particularly with respect to symbolic Jews and Germans. Researchers also assumed that there was a particular kind of competition between Poles and Jews with respect to the moral superiority of their respective nations. The results from 1992 in part confirmed this hypothesis.
Author(s): Lehrer, Erica
Date: 2012
Date: 2019
Abstract: This report, produced by Professor P. Weller and Dr. I. Foster of the University of Derby, United Kingdom, is based on two phases of research conducted in six OSCE participating States—Belgium, Germany, Greece, Moldova, Poland and the United States of America—between December 2016 and May 2018. The research took various forms, including focus groups, interviews, questionnaires, observations, as well as desk research based on published literature. A detailed bibliography of works consulted is provided in an appendix to the report. The report provides background information about the history of anti-Semitism in each of the countries studied, along with recent statistics concerning reported anti-Semitic incidents in each country. The report does not compare how significant an issue anti-Semitism is in these participating States; rather, it presents an overall pattern of evidence to identify a range of key challenges with at least some relevance for teaching about and addressing anti-Semitism in classroom contexts across the OSCE region as a whole, and thus provides the basis for recommendations that could inform the development of teacher resources to meet those challenges in any OSCE participating State, not just the ones studied for this report. The research has made clear that, while the incidence, frequency and forms of anti-Semitism may vary over time, it remains a reality in OSCE participating States. However, there is relatively little published research on anti-Semitism among young people as such, and even less that is specifically focused on teaching about anti-Semitism and/or addressing it in classroom contexts. Therefore, the primary research that informs this report makes a clear contribution to understanding anti-Semitism as it currently exists in a number of OSCE countries, albeit subject to certain limitations in terms of methodology, which are noted in the report’s appendices.
Author(s): Volovici, Leon
Date: 1994
Date: 2002
Abstract: The debate about Jan Tomasz Gross’s Neighbors (2000) in which the author gave a detailed description of the collective murder of the Jewish community of Jedwabne by its ethnic Polish neighbors on July 10, 1941, has been the most important and longest-lasting in post-communist Poland. The publication of Neighbors raised important issues such as the rewriting of the history of Polish-Jewish relations during the Second World War, of modern national history, and the reevaluation of the collective self-image of Poles themselves as having been solely victims. The article places the discussion within the context of two approaches to the collective past—first, the self-critical approach that challenges the old, biased representation of Polish-Jewish relations and the Polish self-image
as victims; and second, the defensive approach that seeks to maintain the older representations of Polish-Jewish relations and the Polish self-image. A general description of the debate is presented, followed by an analysis of
its various stages and dynamics. The conduct of the investigation by the Institute of National Memory (IPN) into the Jedwabne massacre and the official commemoration on the sixtieth anniversary of the crime are two crucial events that demonstrate that important segments of the Polish political and cultural elite are capable of overcoming its dark past. At the same time, reactions of the right-wing nationalist political and cultural elites and their supporters reveal that the defensive approach continues to exert influence in public life. Only time will tell if this latter phenomenon
will become marginal.
Date: 1996
Abstract: W książce, którą Państwu przedstawiamy, omawiamy wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego. Badanie to poświęcone było wielu różnym zagadnieniom, które wiązały się bezpośrednio i pośrednio ze stosunkiem Polaków do mniejszości narodowych, sąsiadów, a nade wszystko — do Żydów. [... ]
Obraz, jaki się wyłania z naszego badania, nie jest tak ciemny i niekorzystny dla społeczeństwa polskiego, jak by wynikało z opinii, popularnych choćby na początku lat dziewięćdziesiątych. [...]
Początek lat dziewięćdziesiątych nie był łaskawy dla obrazu Polski i Polaków w oczach opinii światowej. Zachwytowi zwycięstwem nad komunizmem i wprowadzeniem zasadniczych reform ustrojowych towarzyszyły opinie o Polakach - antysemitach, zamkniętych w sobie, a w dodatku wzajemnie ze sobą skłóconych. Do przywołania tego obrazu przyczynili się politycy, choć już wcześniej zaczęła to publicystyka, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych: prezydenckiej i do Sejmu. Wówczas to niektóre ważne osoby z dawnej opozycji demokratycznej nader często pisały — również w prasie zagranicznej — o niechęci Polaków do obcych i ich antysemityzmie. [...]
Na podstawie odpowiedzi na pytania ankiety wyodrębniliśmy dwa rodzaje antysemityzmu: pierwszy — polityczny [...], zwany nowoczesnym, oraz drugi — religijny, nazwany tradycyjnym. [...] W Polsce mamy do czynienia raczej z przejawami polityczno-ideologicznej formy antysemityzmu, na którą składa się charakterystyczny zespół poglądów występujący w całej Europie. Nie znajdujemy w nim nic „specyficznie polskiego". Natomiast tradycyjny, religijnie uzasadniony antysemityzm bardziej zasługiwałby na to miano. Jednakże obecnie występuje on rzadko. [..,] W żadnym więc przypadku nie można uznać go za charakterystyczny rys polskich postaw antyżydowskich. Również wiara religijna samodzielnie w niewielkim stopniu wyjaśnia niechęci i antyżydowskie stereotypy.
Editor(s): Shainkman, Mikael
Date: 2018
Abstract: This book illustrates the two clear trends in antisemitism today: “old” antisemitism, based in religious and racist prejudices, which has largely disappeared from public discourse in the West after the defeat of Nazi Germany, but has resurfaced in the last quarter-century in the face of right wing frustration of weakening nation states in a globalized world; and “new” antisemitism, or the antisemitic narrativization of Israel, which is most commonly found on the Left, in the Muslim world, and in the post-colonial discourse.

This collection of essays analyzes both old and new antisemitisms, in order to understand their place in the world of today and tomorrow. It is written by experts in the field of antisemitism working for, or connected with, the Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University.

Table of Contents
Acknowledgments

Introduction: The Continuity and Change of Antisemitism
Mikael Shainkman

Different Antisemitisms: On Three Distinct Forms of Antisemitism in Contemporary Europe, with a Special Focus on Sweden
Lars Dencik and Karl Marosi

Holocaust Memory and Holocaust Revisionism in Poland and Moldova: A Comparison
Natalia Sineaeva-Pankowska

Honoring the Collaborators: The Ukrainian Case
Irena Cantorovich

The Rise of the Radical Right in Europe and the Jews
Michael Whine

The Worrisome Defiance of the Golden Dawn
Michal Navoth

The Struggle over the International Working Definition of Antisemitism
Dina Porat

Discrimination against Muslims and Antisemitic Views among Young Muslims in Europe
Günther Jikeli

Debates on Islamized Antisemitism in Austria in the Wake of the Israel-Gaza Conflict, 2014
Julia Edthofer

Antisemitism and the Struggle for the “Good” Society: Ambivalent Responses to Antisemitic Attitudes and Ideas in the 2014 Swedish Electoral Race
Kristin Wagrell

Mohamed Omar and the Selective Detection of Non-Nazi Antisemitism
Mathan Ravid

After the Charlie Hebdo Attack: The Line between Freedom of Expression and Hate Speech
Andre Oboler

Online Antisemitic Propaganda and Negationism in the Islamic Republic of Iran: Ahmadinejad and His Enduring Legacy
Liora Hendelman-Baavur

The Nisman Case: Its Impact on the Jewish Community and on National Politics in Argentina
Adrian Gruszniewski and Lidia Lerner

Venezuela’s 2012 Presidential Elections: Introducing Antisemitism into Venezuelan Political Discourse
Lidia Lerner
Author(s): Feine, Zvi
Date: 2019
Date: 2013
Date: 2015
Date: 2011
Abstract: Democratic polities continue to be faced with politics of resentment. Along with resurgent counter-cosmopolitanism and anti-immigrant prejudice, various political agents have mobilized old and modernized antisemitism in European democracies. The first comparative study of its kind, this book rigorously examines the contemporary relevance of antisemitism and other politicized resentments in the context of the European Union and beyond. Presenting new approaches and state-of-the-art research by leading authorities in the field, the volume combines comparative work and political theorizing with ten single country studies using qualitative and quantitative data from Eastern and Western Europe. The result is a new and sober set of arguments and findings, demonstrating that antisemitism and counter-cosmopolitan resentment are still all too present human rights challenges in today’s cosmopolitan Europe.

Contents:

I. Foundations
Politics and Resentment: Examining Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the European Union and Beyond
Lars Rensmann & Julius H. Schoeps
II. European Comparisons
Is There a New “European Antisemitism”? Public Opinion and Comparative Empirical Research in Europe
Werner Bergmann
“Against Globalism”: Counter-Cosmopolitan Discontent and Antisemitism in Mobilizations of European Extreme Right Parties
Lars Rensmann
Antisemitism and Anti-Americanism: Comparative European Perspectives
Andrei S. Markovits
Playing the Nazi-Card: Israel, Jews, and Antisemitism
Paul Iganski & Abe Sweiry
III. Eastern Europe
The Empire Strikes Back: Antisemitism in Russia
Stella Rock & Alexander Verkhovsky
Hatred Towards Jews as a Political Code? Antisemitism in Hungary
András Kovács
The Resilience of Legacies: Antisemitism in Poland and the Ukraine
Ireneusz Krzemiński
IV. Western Europe
Beyond the Republican Model: Antisemitism in France
Jean-Yves Camus
The Liberal Tradition and Unholy Alliances of the Present: Antisemitism in the United Kingdom
Michael Whine
Political Cultures of Denial? Antisemitism in Sweden and Scandinavia
Henrik Bachner
Erosion of a Taboo: Antisemitism in Switzerland
Christina Späti
Anti-Jewish Guilt Deflection and National Self-Victimization: Antisemitism in Germany
Samuel Salzborn
V. Epilogue
Theorizing Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the Global Age: A Political Crisis of Postmodernity?
Lars Rensmann
Author(s): Morawska, Lucia
Date: 2012
Date: 2007
Abstract: With contributions from a dozen American and European scholars, this volume presents an overview of Jewish writing in post–World War II Europe. Striking a balance between close readings of individual texts and general surveys of larger movements and underlying themes, the essays portray Jewish authors across Europe as writers and intellectuals of multiple affiliations and hybrid identities. Aimed at a general readership and guided by the idea of constructing bridges across national cultures, this book maps for English-speaking readers the productivity and diversity of Jewish writers and writing that has marked a revitalization of Jewish culture in France, Germany, Austria, Italy, Great Britain, the Netherlands, Hungary, Poland, and Russia.

Introduction Thomas Nolden and Vivian Liska
1. Secret Affinities: Contemporary Jewish Writing in Austria Vivian Liska
2. Writing against Reconciliation: Contemporary Jewish Writing in Germany Stephan Braese
3. Remembering or Inventing the Past: Second-Generation Jewish Writers in the Netherlands Elrud Ibsch
4. Bonds with a Vanished Past: Contemporary Jewish Writing in Scandinavia Eva Ekselius
5. Imagined Communities: Contemporary Jewish Writing in Great Britain Bryan Cheyette
6. A la recherche du Judaïsme perdu: Contemporary Jewish Writing in France Thomas Nolden
7. Ital'Yah Letteraria: Contemporary Jewish Writing in Italy Christoph Miething
8. Writing along Borders: Contemporary Jewish Writing in Hungary Péter Varga with Thomas Nolden
9. Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland Monika Adamczyk-Garbowska
10. De-Centered Writing: Aspects of Contemporary Jewish Writing in Russia Rainer Grübel and Vladimir Novikov
Author(s): Kapralski, Slawomir
Date: 2017
Abstract: The argument focuses on the reception of the globalized narrative of the Holocaust in the regional memories of East‐Central Europe, in particular Poland. It is argued that this narrative has not been successfully integrated into the regional memory, partly because of the narrative's own deficiencies and partly due to the specific nature of the way in which regional memories have been produced. Instead, it has contributed to the split of collective and social memories in the region as well as to further fragmentation of each of these two kinds of memory. In result we may say that in post‐communist Poland the Holocaust has been commemorated on the level of official institutions, rituals of memory, and elitist discourses, but not necessarily remembered on the level of social memory. It is claimed that to understand this phenomenon we should put the remembrance and commemoration of the Holocaust in the context of the post‐communist transformation, in which the memory of the Holocaust has been constructed rather than retrieved in the process of re‐composition of identities that faced existential insecurity. The non‐Jewish Poles, who in the 1990s experienced the structural trauma of transformation, turned to the past not to learn the truth but to strengthen the group's sense of continuity in time. In this process many of them perceived the cosmopolitan Holocaust narrative as an instrument of the economic/cultural colonization of Eastern Europe in which the historical suffering of the non‐Jewish East Europeans is not properly recognized. Thus the elitist efforts to reconnect with the European discourse and to critically examine one's own identity has clashed with the mainstream's politics of mnemonic security as part of the strategy of collective immortalization that contributed to the development of antagonistic memories and deepened social cleavage.
Author(s): Echikson, William
Date: 2019
Author(s): Cohen, Barry
Date: 2018