Search results

Your search found 233 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5
Home  / Search Results
Date: 2024
Abstract: Jüdinnen und Juden in Deutschland kämpften seit dem 19. Jahrhundert für die Gleichberechtigung ihrer Gemeinden mit den christlichen Kirchen und für die Rechte des Einzelnen, insbesondere auf religiöse jüdische Bildung. Was ist davon heute geblieben? Wie sind die derzeitigen rechtlichen Grundstrukturen des Verhältnisses von Staat und Religion in Deutschland allgemein?

Welche Rechte auf ein religiöses jüdisches Leben vermittelt das staatliche Recht, wo sind die Grenzen? Dürfen etwa an Jom Kippur Klausuren geschrieben werden, wenn jüdische Schüler:innen in der Klasse sind? Haben jüdische Schüler:innen an öffentlichen Schulen einen Anspruch auf jüdischen Religionsunterricht? Gibt es ein Recht auf Arbeitsbefreiung an jüdischen Feiertagen? Kann der Arbeitgeber das Tragen einer Kippa am Arbeitsplatz verbieten? Ist der Staat verpflichtet, jüdische Gemeinden finanziell zu unterstützen? Wie viel gesetzliche Regelung ist notwendig, um ein möglichst großes Maß an Freiheit und Autonomie zu erlangen bzw. zu erhalten?

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die Grundfragen und historischen Hintergründe des deutschen Religionsrechts, über den aktuellen Status jüdischer Religionsgemeinschaften im staatlichen Recht sowie über Inhalt und Grenzen der Religionsfreiheit des Einzelnen. Was das Gesetz derzeit gewährleistet, wird anhand der Staatsverträge und Themen wie Religionsbeschimpfung, Religionsunterricht, Eheschließung und -scheidung oder dem Schächten dargelegt. Ein Beitrag über den jüdischen Rechtsgrundsatz „Dina deMalchuta Dina“ rundet den Band ab.

Mit Grußworten von Josef Schuster und Benjamin Strasser

Mit Beiträgen von Daniel Botmann | Dagmar Coester-Waltjen | Michael Demel | Heinrich de Wall | Michael Germann | Angelika Noa Günzel | Hans Michael Heinig | Ansgar Hense | Doron Kiesel | Julia Lutz-Bachmann | Georg Manten | Gerhard Robbers | Hannah Rubin | Peter Unruh | Christian Waldhoff
Editor(s): Beck, Volker
Date: 2023
Editor(s): Beck, Volker
Date: 2023
Date: 2022
Date: 2023
Abstract: Seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober zeigt sich der Antisemitismus in der Türkei in aller Offenheit: Die regierungsnahe Yeni Şafak ruft am, 8. Dezember auf der Titelseite die Welt dazu auf, die Juden zu vernichten (Dünya bu virüsü yok etmeli), AKP-Politiker bejubeln Hitler und den Holocaust, eine islamistische Zeitung fordert den Entzug der Staatsangehörigkeit türkischer Juden und sich als ‚Linke‘ verstehende vergleichen das Massaker der Hamas mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto.

Doch schon seit längerer Zeit ist Antisemitismus in der Türkei ein weit verbreitetes Phänomen: Regierungspolitiker verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien, beliebte Unterhaltungsserien im Fernsehen tragen Antisemitismus in türkische Wohnzimmer und Schulen, Universitäten oder Kulturfestivals werden nach antisemitischen Autoren benannt.

Zahlreiche antisemitische Topoi und Referenzen aus dem türkischen Diskurs – ob islamisch oder säkular – sind jedoch ohne eine Kenntnis des Hintergrunds nicht ohne weiteres erkennbar. Das führt in hiesigen Debatten zu pauschalen Vereinfachungen bezüglich des sogenannten ‚importierten‘ oder ‚islamischen‘ Antisemitismus oder aber zu seiner Bagatellisierung.

Der Sammelband stellt erstmals ein breites Spektrum historischer und aktueller Erscheinungsformen von Antisemitismus seit dem ausgehenden Osmanischen Reich bis in die gegenwärtige Türkei vor. Er umfasst Perspektiven verschiedener Wissenschaftsdisziplinen ebenso wie Erfahrungsberichte von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen Antisemitismus in der Türkei engagieren. Ein Augenmerk des Bandes gilt den Bezügen zur Gegenwart in der Türkei sowie zur Situation in der Bundesrepublik.
Date: 2016
Abstract: W polskim dyskursie publicznym zauważalna jest ciągłość form antysemickich. Według najnowszych badań, z postaw antysemickich się nie wyrasta, a co gorsza, doszło do rewitalizacji mitu o współodpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa Chrystusa. My, jako członkowie i członkinie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, zaniepokojeni tym faktem, podjęliśmy się zadania zweryfikowania, dlaczego antysemityzmem zainfekowane są coraz młodsze osoby.

W tym celu postanowiliśmy przeanalizować podręczniki edukacji nieformalnej i podręczniki szkolne, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i sprawdzić, czy i jak w podręcznikach przedstawiane są informacje o szeroko rozumianej kulturze, tradycji i historii Żydów w Polsce. Interesowała nas jakość i rzetelność tych informacji.

Dzięki pomocy m.in. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrekrutowaliśmy/zrekrutowałyśmy studentki ostatniego roku judaistyki oraz doktorantki Centrum Badań Holocaustu, które przeanalizowały podręczniki.

Na podstawie zebranych materiałów, Alina Cała, Bożena Keff i Anna Lipowska-Teutsch przygotowały artykuły analizujące zastane treści. Interesowało nas to, jaki wpływ treść zawarta w podręczniku ma na młodego odbiorcę i młodą odbiorczynię, uwzględniając tutaj aspekt kulturowy, socjologiczny, historyczny
i psychologiczny. Każdy artykuł wykorzystuje zebrane cytaty z podręczników do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wychowania do życia w rodzinie i wiedzy o społeczeństwie. Chcąc ułatwić czytelnikowi/czytelniczce weryfikację cytatów, za każdym razem podawaliśmy w przypisach pełny adres bibliograficzny podręcznika.

Naszym celem było również stworzenie publikacji edukacyjnej, która ma służyć jako narzędzie dla osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi. Dlatego też zostały opracowane artykuły poruszające kwestię antysemityzmu w przestrzeni publicznej (Anna Zawadzka), zjawiska antysemityzmu w Polsce (Anna Makówka-Kwapisiewicz) oraz aspekty psychologiczne i prawne mowy nienawiści (Beata Zadumińska i Szymon Filek).

Spis treści:

Wstęp
Zjawisko antysemityzmu w Polsce na podstawie badań
Analiza podręczników szkolnych i scenariuszy zajęć
Kultura i społeczeństwo w podręcznikach szkolnych z przedmiotów humanistycznych
Kulturoznawcza analiza zawartości podręczników szkolnych związanych z treściami dotyczącymi Żydów (i pokrewnymi)
Pochwała myślenia krytycznego
„Kultywujemy polskość”. Antysemityzm w przestrzeni publicznej
Mowa nienawiści. Sprawcy. Ofiary. Świadkowie
Mowa nienawiści. Aspekty prawne
Biogramy autorów i autorek
. Informacja o projekcie
Informacja o Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent
Publikacja powstała w ramach projektu „Antysemityzm nie jest poglądem” zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także ze środków The Kronhill Pletka Foundation, International Council of Jewish Women, Network of East-West Women oraz dzięki dotacji Kennetha Slatera, Allena Haberberga, Shaloma Levy i Michaela Traisona.
Date: 2023
Abstract: Przez ostatnie dwa lata eksperci i ekspertki współpracujący z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent przy realizacji projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej” katalogowali i analizowali nienawistne wpisy, symbole i znaki znalezione w przestrzeni publicznej oraz na platformach mediów społecznościowych. Celem tychże działań, była analiza nienawistych treści wymierzonych w społeczność żydowską. Badając sposoby wykorzystania mediów społecznościowych, symboli i memów w próbach indoktrynacji i ataków na grupy mniejszościowe oraz reakcje organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, doszliśmy do wniosku, iż nadal dominuje niska świadomość społeczna na temat praktyk i obrazów współcześnie promujących nienawiść.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób działających na rzecz praw człowieka, stworzyliśmy niniejsze opracowanie w którym zebrano przykłady symboli, pojawiających się w przestrzeni publicznej, aby zilustrować ich dwuznaczność, ironię i wiarygodne zaprzeczenia, dając możliwość osobom aktywistycznym narzędzia w rozszyfrowaniu i zmierzeniu się z symboliką nienawiści.

Wychodząc z założenia, iż nienawiść nie ogranicza się do żadnego spektrum ideologicznego, zebraliśmy i opracowaliśmy materiały, które wykorzystywane są do ataków na grupy mniejszościowe i nie tylko. Publikacja została ponadto poszerzona o perspektywę socjologiczną, uwzględniającą nienawistne znaki w domenie symbolicznej autorstwa Lecha M. Nijakowskiego. Psychologiczne aspekty mowy nienawiści opracowane przez Mikołaja Winiewskiego oraz praktyczne rozwiązania prawne opracowane przez Joanna Grabarczyk-Anders, Jacka Mazurczaka oraz Tomasza Plaszczyka.

Publikacja ta, zawiera nie tylko symbole związane z ruchami skrajnymi, które są dostrzegane przez społeczeństwo i jednoznacznie odbierane jako przejaw nienawiści, ale również takie, które nie wzbudzają zainteresowania czy niepokoju ponieważ eksponują niejasne i kontekstowe symbole nienawiści wykorzystywane bez większych konsekwencji, jeśli w ogóle. Są to symbole i znaki, które wykorzystują ironie, humor, przekierowanie na inny temat, błędną charakterystykę i estetykę, aby zawoalować swoje przekonania i zatrzymać „normies” w nienawiści.

Strategia ta polega na przywłaszczaniu symboli i przypisywaniu im nienawistnego znaczenia. W tym kontekście, na przykład gest „okay” czy żaba Pepe, mogłoby się wydawać dają możliwość wiarygodnego odpierania zarzutu o szerzenie nienawiści i ośmieszają oskarżyciela. Co w konsekwencji przyczynia się do zakodowanego funkcjonowania nienawiść w głównym nurcie. Mając ponadto na uwadze przyswajalność nowych technologii i platform komunika-
cyjnych, wiele ruchów nienawiści dostosowało się do młodzieżowych platform, takich jak TikTok, Instagram, Twitch czy Discord. Równie sprawnie wykorzystują serwery gier wideo, by radykalizować, propagując nienawiść i nienawistne zachowanie. Budują w ten sposób sieć kontaktów, mobilizują nowe grupy dla poparcia skrajnych grup czy partii politycznych, burząc podział pomiędzy światem online i światem offline. W ten sposób nienawiść ograniczona do ekstremalnych przestrzeni online, jest normalizowana i coraz częściej pojawia się w „prawdziwym życiu”, gdzie często jest powiązana z przypadkami terroryzmu
na całym świecie.

Dlatego tak ważne są rozwiązania systemowe, bazujące na wsparciu infrastruktury badawczej i edukacyjnej, zaangażowania organizacji non-profit oraz grup społecznych w przeciwdziałanie nienawiści. Niewystarczające jest
ustanowienie prawa przeciwko stale ewoluującym praktykom nienawistnym
grup skrajnych, bez rozwiązań edukacyjnych w tym zakresie, prewencyjnych i informacyjnych. Bez podejścia międzysektorowego tworzy się przestrzeń dla grup i ruchów nienawiści, które w pełni mogą działać na wolności i szerzyć nienawiść.
Mamy nadzieje, że nasze opracowanie przyczyni się do zmiany i będzie
zaczątkiem takiej współpracy.

Spis treści:

Domeny symboliczne i nienawistne znaki. Perspektywa socjologiczna. Lech M. Nijakowski
Psychologiczne aspekty mowy nienawiści. Mikołaj Winiewski
Znaki nienawiści – katalog. Anna Makówka-Kwapisiewicz
Zawiadomienie o przestępstwie i co dalej? – uwagi praktyczne. Tomasz Plaszczyk
Postępowania dotyczące mowy nienawiści w Internecie. Joanna Grabarczyk-Anders, Tomasz Plaszczyk, Jacek Mazurczak
Słowniczek podstawowych pojęć. Tomasz Plaszczyk
Kazusy – przykłady zawiadomień o przestępstwach z nienawiści

Publikacja powstała w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej”, realizowanego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 oraz Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).
Editor(s): Polak, Regina
Date: 2023
Abstract: In diesem Band werden anlässlich des Gedenkens an die Gesera 1421 inter- und transdisziplinäre Analysen des aktuellen Antisemitismus dokumentiert sowie Handlungsperspektiven zu seiner Bekämpfung aufgezeigt. Die Befunde renommierter Expert:innen belegen die historische Kontinuität sowie die demokratiepolitische Brisanz des Antisemitismus, der die jüdische Bevölkerung und die soziale Kohäsion in Österreich bedroht. Die multiperspektivische Annäherung, die Verschränkung zwischen Theorie und Praxis wie auch der intergenerationale Diskurs geben Antworten auf die Frage, warum man sich fast 80 Jahre nach dem Ende der Shoah nach wie vor mit Antisemitismus auseinandersetzen muss.

HANNES SWOBODA, CONSTANTIN LAGER
Vorwort
REGINA POLAK
Kontinuität und Aktualität des Antisemitismus.Eine österreichische und globale Herausforderung
MARTHA KEIL
„Judenbilder“ und Stereotype – von der Wiener Gesera 1421 bis heute
MARTIN JÄGGLE
Erinnerung an die Wiener Gesera.Zur Notwendigkeit einer erneuerten Erinnerungskultur
RABBI ANDREW BAKER
Combating Antisemitism in the Twenty-First Century
ANDREAS PEHAM
„Plandemie“ und „Great Reset“: Zum antisemitischen Kern aktueller Verschwörungsmythen
DORON RABINOVICI
Nur der Andere ist heute noch Antisemit. Einige Beobachtungen zur Debatte
RUTH WODAK
Analyzing antisemitic Feindbilder
WOLFGANG TREITLER
Christlicher Antijudaismus und seine Aktualität
RICHARD BLÄTTEL
Der Antisemitismus als Krankengeschichte des Geistes. Eine Diagnose aus der Sicht jüdischer Exegese
MARTIN ROTHGANGEL
Antisemitismusbekämpfung durch Bildung!?
YUVAL KATZ-WILFING
Reden gegen Hass. Interreligiöser Dialog als Weg zum Abbau von Antisemitismus
PETER MENASSE
Nie wieder! Aber was eigentlich? Oder: Antisemitismus als komplexes System
AMBER WEINBER
Junge Perspektiven I.
ANNA DAVOGG
Junge Perspektiven II. Das Café Abraham Wien – ein Ort des interreligiösen Lernens
Editor(s): Popescu, Diana I.
Date: 2022
Abstract: Visitor Experience at Holocaust Memorials and Museums is the first volume to offer comprehensive insights into visitor reactions to a wide range of museum exhibitions, memorials, and memory sites.

Drawing exclusively upon empirical research, chapters within the book offer critical insights about visitor experience at museums and memory sites in the United States, Poland, Austria, Germany, France, the UK, Norway, Hungary, Australia, and Israel. The contributions to the volume explore visitor experience in all its complexity and argue that visitors are more than just "learners". Approaching visitor experience as a multidimensional phenomenon, the book positions visitor experience within a diverse national, ethnic, cultural, social, and generational context. It also considers the impact of museums’ curatorial and design choices, visitor motivations and expectations, and the crucial role emotions play in shaping understanding of historical events and subjects. By approaching visitors as active interpreters of memory spaces and museum exhibitions, Popescu and the contributing authors provide a much-needed insight into the different ways in which members of the public act as "agents of memory", endowing this history with personal and collective meaning and relevance.

Visitor Experience at Holocaust Memorials and Museums offers significant insights into audience motivation, expectation, and behaviour. It is essential reading for academics, postgraduate students and practitioners with an interest in museums and heritage, visitor studies, Holocaust and genocide studies, and tourism.

Table of Contents

Introduction: Visitors at Holocaust Museums and Memory sites
Diana I. Popescu
Part I: Visitor Experience in Museum Spaces
Mobile Memory; or What Visitors Saw at the United States Holocaust Memorial Museum
Michael Bernard-Donals
Visitor Emotions, Experientiality, Holocaust, and Human Rights: TripAdvisor Responses to the Topography of Terror (Berlin) and the Kazerne Dossin (Mechelen)
Stephan Jaeger
"Really made you feel for the Jews who went through this terrible time in History" Holocaust Audience Re-mediation and Re-narrativization at the Florida Holocaust Museum
Chaim Noy
Understanding Visitors’ Bodily Engagement with Holocaust Museum Architecture: A Comparative Empirical Research at three European Museums
Xenia Tsiftsi
Attention Please: The Tour Guide is Here to Speak Out. The Role of the Israeli Tour Guide at Holocaust Sites in Israel
Yael Shtauber, Yaniv Poria, and Zehavit Gross
The Impact of Emotions, Empathy, and Memory in Holocaust exhibitions: A Study of the National Holocaust Centre & Museum in Nottinghamshire, and the Jewish Museum in London
Sofia Katharaki
The Affective Entanglements of the Visitor Experience at Holocaust Sites and Museums
Adele Nye and Jennifer Clark
Part II: Digital Engagement Inside and Outside the Museum and Memory Site
"…It no longer is the same place": Exploring Realities in the Memorial Falstad Centre with the ‘Falstad Digital Reconstruction and V/AR Guide’
Anette Homlong Storeide
"Ways of seeing". Visitor response to Holocaust Photographs at ‘The Eye as Witness: Recording the Holocaust’ Exhibition
Diana I. Popescu and Maiken Umbach
Dachau from a Distance: The Liberation during The COVID-19 Pandemic
Kate Marrison
Curating the Past: Digital Media and Visitor Experiences at the Memorial to the Murdered Jews of Europe
Christoph Bareither
Diversity, Digital Programming, and the Small Holocaust Education Centre: Examining Paths and Obstacles to Visitor Experience
Laura Beth Cohen and Cary Lane
Part III: Visitors at Former Camp Sites
The Unanticipated Visitor: A Case Study of Response and Poetry at Sites of Holocaust Memory
Anna Veprinska
"Did you have a good trip?" Young people’s Reflections on Visiting the Auschwitz-Birkenau State Museum and the Town of Oświęcim
Alasdair Richardson
Rewind, Relisten, Rethink: The Value of Audience Reception for Grasping Art’s Efficacy
Tanja Schult
"The value of being there" -Visitor Experiences at German Holocaust Memorial Sites
Doreen Pastor
"Everyone Talks About the Wind": Temporality, Climate, and the More-than Representational Landscapes of the Mémorial du Camp de Rivesaltes
Ian Cantoni
Guiding or Obscuring? Visitor Engagement with Treblinka’s Audio Guide and Its Sonic Infrastructure
Kathryn Agnes Huether
Author(s): Whine, Michael
Date: 2013
Date: 2021
Author(s): Moe, Vibeke
Date: 2020
Author(s): Dyrendal, Asbjørn
Date: 2020
Abstract: Studies of conspiracy beliefs in Scandinavian countries have been few and qualitative in nature. This chapter analyses recent surveys and gives tentative answers as to how international research findings about conspiracy beliefs hold up in a Norwegian setting.
Some of the expected effects were found. Two surveys validate the five-item conspiracy mentality scale for Norway, a measure of the generalised propensity towards believing in conspiracy theories. Scores on conspiracy mentality predicted belief in single-item conspiracy beliefs regarding Jews and Muslims, but the effect size was small. Conspiracy stereotypes of Jews and Muslims were a contributing factor in a more general xenophobia and correlated positively with measures of social distance. The conspiracy stereotypes contributed to explaining differences in views on the legitimacy of violence towards members of outgroups in general.
Contrary to expectations, anti-Muslim conspiracy beliefs were more closely tied to conspiracy mentality than antisemitic ones. With regard to the debate on whether adherents of the political far left and far right believe in conspiracy theories more than those of centrist and mainstream parties, the Norwegian left-wing adherents generally scored lower on conspiracy beliefs about Jews and Muslims. Conspiracy theories were for election winners: the populist right generally scored significantly higher than other political orientations. The differences in scores were particularly strong for anti-Muslim beliefs.
The analyses were run by adopting questions asked for other purposes. With the exception of conspiracy mentality, scales were constructed by using those survey items that were arguably approximate items to those in reliable measures. Further inquiries should adapt established scales for more robust answers and in order to build reliable models.
Date: 2013
Date: 2022
Date: 2013
Author(s): Dencik, Lars
Date: 2019
Abstract: This article deals with antisemitism in Europe and post-Holocaust Sweden and Denmark specifically. The idea that it is always “the same old antisemitism” that pops up and “shows its ugly face” does not find support in this study. Instead, we distinguish between three different kinds of contemporary antisemitisms: Classic antisemitism, Aufklärungsantisemitismus, and Israel-derived antisemitism. Our findings suggest that each of these antisemitisms is inspired by different underlying “philosophies,” and that they are carried by different social groups and manifested in different ways. In the Scandinavian countries today, we find that there is less classic antisemitism, much more Aufklärungsantisemitismus, and a relatively stronger presence of Israel-derived antisemitism. In our analysis this specifically Scandinavian pattern of antisemitisms is closely related to the highly developed processes of modernization in the Scandinavian countries on the one hand and the relatively large numbers of recently arrived immigrants from the Middle East on the other. This appears to imply that antisemitism based on racial prejudices is losing ground, as is antisemitism based on religious convictions. However, according to the European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) in Antisemitism: Overview of Data Available in the European Union 2007-2017 (Luxembourg: Luxembourg Publications Office of the European Union, 2018), the incidence of violent antisemitic attacks seems to be on the rise. These typically emanate from small pockets of individuals in the population who share an image of all Jews being accomplices to whatever the State of Israel does. Considering how the processes of modernization operate it is assumed that other countries in Europe will follow a similar trajectory. Rationalization, secularization, and individuation will also come to penetrate these societies and weaken notions of “race” and “religion” as springboards for antisemitism. Thus, tendencies towards Aufklärungsantisemitismus will be strengthened. If integrating and getting rid of the marginalization and condescending treatment of its newly arrived Muslim inhabitants does not succeed, Israel-derived antisemitism can be expected to thrive. The pattern of antisemitisms in Denmark and Sweden might be a preview of what antisemitisms in twenty-first-century Europe could come to look like.