Search results

Your search found 450 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Home  / Search Results
Author(s): Reiter, Margit
Date: 2001
Date: 2001
Date: 2001
Author(s): Kucia, Marek
Date: 2001
Abstract: Sixty years after KL Auschwitz had been established by the Nazis on the outskirts of Oświęcim, a town in occupied Poland, to serve primarily as a ‘concentration camp’ for the Polish political prisoners and later as the major site of the ‘final solution of the Jewish question’, and 55 years after its nightmare ended through the liberation by the Soviet Army, a national representative survey of public opinion was conducted to measure the significance, knowledge and symbolism of KL Auschwitz among Poles today.1 This was the first comprehensive nation-wide survey of public opinion about Auschwitz in Poland. It covered some of the issues addressed in earlier surveys carried out since 1995.2 The survey was a part of a larger research project that deals with the changing perception and attitudes of Poles to Auschwitz in 1990s. This project also includes archival research, content analysis of the media and school text books, and empirical quantitative and qualitative research among the Polish visitors to the State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim and the Museum’s staff. The project in general and the survey in particular have been undertaken to fill in the gap of knowledge and understanding of the Polish perceptions of and attitudes to what is a painful historical fact, a complex symbol and a matter of controversies. A research objective also was to provide cognitive background to educational activities about Auschwitz in Poland and world-wide, in particular to the activities of the State Museum Auschwitz-Birkenau as well as Polish and international school curricula designers and textbook writers.
Author(s): Morsch, Günter
Date: 2001
Abstract: In 1995 the German federal centre for political education published a collection of essays on the problems arising from public representations of the Holocaust. Angela Genger, director of the Dusseldorf Memorial Centre, expressed her worries about developments at the major memorial centres following the unification of Germany. Under the heading ‘Are we facing a roll back?’, she laments that ‘the discursive and process-orientated practice adopted since the early eighties’ has been playing ‘non-principal role’2 in the memorials’ quest for renewal. As president of the working group for memorials in North Rhine-Westfalia, she particularly regrets that the discourse has since become ‘state-based’. In the old federal republic, the protagonists had often met with solid political opposition from the various municipalities, regions and federal states. Passionate and lengthy debates were carried on between so-called ‘barefoot historians’ and history workshops, trade union and church groups (especially ‘Aktion Sühnezeichen’), engaged activists and local politicians, but most of all former inmates and other victims of National Socialism. They eventually succeeded in bringing about a range of vastly different, decentralized memorials. These are seen in strong contrast to the centralized memorials, which are funded by the federal government and the relevant states, were conceived by historians and other experts, and are headed by academics and administrators enjoying a superior level of social security, with pension benefits and even the provision of housing.
Author(s): Madigan, Kevin
Date: 2001
Date: 2001
Date: 2001
Abstract: Op grond van het overzicht 2000 ten opzichte van 1999 kan echter worden geconstateerd dat niet alleen het aantal antisemitische incidenten is toegenomen, maar ook de aard ervan ernstiger is. In 2000 vonden er 32 scheldpartijen plaats, werden 6 synagogen beklad of waren een doelwit, werden er twee begraafplaatsen beklad en waren er 6 incidenten met fysiek geweld of dreiging met geweld.

In 1999 was dat resp. 17, 0, 1, 1. Het aantal antisemitische brieven en de bekladdingen namen toe. Van de 550 meldingen die het Meldpunt Discriminatie Internet ontving werd bijna de helft (203) als antisemitisch beoordeeld.

Veel uitingen zijn direct op Joodse doelen gericht, zoals de bekladding van synagogen, het zenden van brieven en faxen naar Joodse instellingen, het besmeuren van ramen met eieren van een Joodse familie en een gezin met een Hebreeuwse tekst op de voordeur en het zenden van een antisemitische fax naar een Joodse firma.

Dit in tegenstelling tot antisemitische spreekkoren bij voetbalwedstrijden, het roepen van leuzen op willekeurige plaatsen, het roepen van “vuile Jood” naar een willekeurig persoon en het brengen van de Hitlergroet.

Verband uitingen en actualiteiten
Er bestaat klaarblijkelijk een duidelijk verband tussen antisemitische uitingen en actuele gebeurtenissen, zoals de restitutie van Joodse tegoeden en het geweld tussen Israel en de Palestijnen. Voorbeeld daarvan is de brief aan CIDI met de woorden “…Het is graaien, graaien, graaien… De Joden maken het er zo zelf naar, dat mensen antisemitische gevoelens gaan krijgen.” Het aantal antisemitische uitingen bij synagogen in het begin van de tweede intifada (eind september) en de brieven waarin aan het Israelische optreden worden gerefereerd, zoals de e-mail aan het Centraal Joods Overleg: “Het is toch eigenaardig om te zien hoe sommige groepen erin slagen zogenaamde vooroordelen te bevestigen… Gezien het gedrag van de kolonist in Israel is er blijkbaar ook wat geleerd in de oorlog van de Duitser.”

Marokkaanse gemeenschap in Nederland
Opmerkelijk is het aantal antisemitische uitingen, waarbij vooral leden van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland betrokken zijn. In dit kader werden 13 incidenten gemeld en er vonden mede vanuit deze gemeenschap drie demonstraties plaats, waarbij antisemitische leuzen werden geroepen of antisemitische symbolen werden meegevoerd. Oorzaak van dit fenomeen lijkt op de eerste plaats het uitbreken van de intifada te zijn, die vanzelfsprekend in deze gemeenschap solidariteitsgevoelens met de Palestijnen oproept. De meeste incidenten vinden inderdaad na die datum plaats. Niettemin is het opmerkelijk dat in deze mate Joden het doelwit vormen. Vermoedelijk is er meer aan de hand. In interviews in Vrij Nederland (24 maart 2001) wordt gewezen op de invloed van ophitsende Arabische zenders, het feit dat het mogelijkerwijs veelal om probleemjongeren gaat die provoceren en de invloed van het religieus-antisemitisme in Marokko. Soms hanteren Marokkanen bij hun antisemitische uitingen methoden, die zijn afgekeken van extreem-rechts. Het is duidelijk dat extreem rechts vaak even weinig van allochtonen als van Joden moet hebben. Het gedogen in stadions van de leus ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ heeft uiteindelijk ook op Marokkaanse jongeren zijn invloed gehad. Hoe het ook zij, het stemt treurig dat antisemitisme wordt aangetroffen bij mensen die zelf het mikpunt van xenofoob gedrag zijn.

Gewenningsproces
Er lijkt sprake te zijn van een gewenningsproces, dat verband zou kunnen houden met de mate waarin de politie optreedt en grenzen legt van hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar wordt gevonden. Uitgezonderd het opmaken van proces-verbaal bij het brengen van de Hitlergroet is de politie soms niet genegen om aangifte op te nemen. Dat kan zelfs zo ver gaan, dat een politiebeambte een slachtoffer van een antisemitische scheldpartij meedeelt, dat pas aangifte gedaan kan worden indien de dader bekend is. Een gebrek aan informatie over de historische achtergronden van antisemitisme lijkt een mogelijke oorzaak van deze houding te zijn. Een aanwijzing hiervoor is de stelligheid, waarmee de politie een rechtszaak startte tegen de persoon die een agent voor ‘Jood’ had uitgescholden.
Date: 2001
Abstract: Research on the construction of lesbian and gay identity has represented this process as carrying considerable potential for in-trapsychic and interpersonal stress and conflict. This process may be rendered even more psychologically challenging for those whose identities feature salient components that are not easily reconciled with a lesbian or gay identity. An example of this is the simultaneous holding of Jewish and gay identities. This paper reports findings from a qualitative study of 21 Jewish gay men in Britain. Participants were interviewed about the development of their gay identity, the relationship between their gay identity and their Jewish identity, the psychological and social implications of holding these identities, and strategies for managing any difficulties associated with this. Data were subjected to interpretative phenomenological analysis. All but one of the men reported experiences of identity conflict, arising mainly from the perceived incompatibility of Jewish and gay identities. This was said to have impacted negatively upon their psychological well-being. Those who had received negative reactions to the disclosure of sexual identity within Jewish contexts often attributed this to an anti-gay stance within Judaism and a concern with ensuring the continuation of the Jewish people. Various strategies were said to have been used to manage identity threat, including compartmentalizing Jewish and gay identity and revising the content or salience of Jewish identity. Recommendations are offered for psychological interventions which could help Jewish gay men manage identity conflict.
Translated Title: The Spanish Jews today
Date: 2001
Author(s): Tye, Larry
Date: 2001
Abstract: From Publishers Weekly review:

The new Jewish diaspora of a "heterogeneous people who thrive in secular societies" is here to stay, asserts Boston Globe journalist Tye (The Father of Spin). As these diverse Jewish communities have become not merely way stations but enduring homes, they have begun to remake Judaism itself. Tye tells this intriguing story through sketches of people and of life in seven cities. In Dsseldorf, he finds an Orthodox rabbi invoking a more pluralistic Judaism to educate Russian refugees. In Dnepropetrovsk, Ukraine, a fervent Lubavitcher Hasidic rabbi has energized a dormant community. In Buenos Aires, a Jewish polity fragmented by economic setbacks and anti-Semitic attacks has begun to revive with new models of worship and organization. In Paris, Ashkenazi and Sephardic Jews have forged ties that could serve as a model for their fractious brethren in Israel. Tye's chapter on Dublin, where the Jewish community is dying, may at first seem anomalous, but, he argues, their determination to reestablish their "Gaelic brand of Judaism" elsewhere is a testament to the ability of Jews to survive wherever they may be. His two American chapters focus on Boston, where the Jewish community has fused learning, spirituality and social justice, and Atlanta, where rival denominations work with considerable amity. Yet Tye's optimism might have been better contextualized by a broader survey. Though the author understandably had to winnow his examples from many compelling possibilities, readers may wonder about Jewish communities in such places as Melbourne, Montreal and Johannesburg. While not a breakout book, Tye's presentation of a new diaspora may intrigue a broad Jewish audience.
Date: 2001
Abstract: [From http://www.leo-baeck.org/leobaeck/sachbuchallgemein/buch-00905.html]:

Hebräisch in Metropolis
Die Historikerin Fania Oz-Salzberger über die israelische Diaspora in Berlin

"Wie lebt es sich als Israeli in Berlin?" Allein diese Frage, die die israelische Historikerin Fania Oz-Salzberger direkt zu Anfang ihres Buches stellt, führt zu einiger Verwirrung und in ein "Labyrinth voller Rätsel und Unwägbarkeiten."

Die Autorin meint explizit Israelis, nicht etwa deutsche Juden in Berlin. Damit hat sie schon ein erstes Tabu berührt. Denn in Israel selbst wird die Existenz einer israelischen Diaspora geflissentlich übersehen oder gar verneint. Als ob es die vielen hunderttausend Israelis in New York oder Los Angeles nicht geben würde. Nimmt man sie dennoch zur Kenntnis, fallen unschöne Wörter wie "Deserteure" und "Aussteiger". Und jetzt soll sich auch noch Berlin in die Reihe dieser Diaspora-Orte einreihen, wo Israelis mittlerweile zu Tausenden leben? Ausgerechnet die Stadt, in der die Vernichtung des jüdischen Volkes geplant wurde?
Fania Oz-Salzberger selbst hat im Rahmen eines Wissenschaftskollegs ein Jahr in Berlin gelebt und sich in dieser Zeit mit vielen Israelis darüber unterhalten, warum sie ihre Zelte gerade hier aufgeschlagen haben. Die Gründe sind so verschieden wie die Menschen, mit denen sie sprach: Mal war es Liebe, mal waren es berufliche Gründe oder aber die Möglichkeit, an einer der vielen Hochschulen zu studieren. Doch alle berichten einhellig: Berlin läßt niemanden, der in Israel geboren und aufgewachsen ist, kalt.
So mancher stieß hier unerwartet auf familiäre Wurzeln, wie etwa Dorit Brandwein-Stürmer, die israelische Gattin des deutschen Historikers und Ex-Kanzlerberater Michael Stürmer. Oft waren diese Begegnungen mit der Vergangenheit auch recht schmerzhaft, wie bei einem israelischen Banker, der sich auf die Suche nach den Akten über die Deportation seiner Vorfahren machte. Und in den Gesprächen wird eines deutlich: Die Vergangenheit Berlins als Hauptstadt Nazi-Deutschlands kommt in der Wahrnehmung ihrer neuen Wahlheimat bei allen Israelis immer wieder zum Vorschein. Daran können weder die gewonnene Vertrautheit mit der neuen Umgebung oder aber die vielschichtigen engen Bindungen zu ihren Bewohnern etwas ändern. Die oftmals beschworene Normalität deutsch-israelischer Beziehungen bleibt das Wunschdenken der deutschen Seite. "So macht die deutsche Sprache diskriminierende Unterschiede zwischen Israelis und Deutschen. Uns versetzt sie einen Schlag, den Deutschen nicht. Sie wissen nicht, was uns die Worte 'raus' und 'aussteigen', 'Arbeit' und 'frei', 'schnell, schnell' und 'Achtung' antun."
Fania Oz-Salzbergers Buch ist aber weit mehr als nur eine Bestandsaufnahme der israelischen Lebenswelten im Berlin von heute. Es ist zugleich ein äußerst persönliche Züge tragender Annäherungsversuch an die Stadt, an den historischen und ganz realen Ort: Berlin, das war für sie in ihrer Kindheit der Schauplatz von Emil und die Detektive oder Pünktchen und Anton. Damit spricht sie stellvertretend für eine ganze Generation von Israelis, denn die Kindergeschichten Erich Kästners erfreuten sich auch im Israel der fünfziger und sechziger Jahre große Beliebtheit. Und: Berlin galt als Inbegriff der architektonischen Moderne, die nach 1933 ihre konsequente Fortsetzung in den städtebaulichen Konzeptionen Tel Avivs oder Haifas erlebte.
Was den Leser bei der Lektüre des Buches überraschen mag, ist die Tatsache, daß das Phänomen "Israelis in Berlin" älter ist, als der Staat Israel selbst. Schon vor dem Ersten Weltkrieg tauchten in den assimilierten, gut bürgerlichen jüdischen Haushalten in Berlin hebräisch sprechende Kindermädchen aus Eretz-Israel auf. Und die gesamte Prominenz hebräisch schreibender Literaten, angefangen von Chaim Nachman Bialik über Achad Ha'am oder Saul Tschernichowski, weilte für längere Zeit in der deutschen Hauptstadt und hinterließ hier ihre Spuren. Die Route Berlin - Tel Aviv, Haifa, Jerusalem war keine Einbahnstraße.
Auf den ersten Blick scheint Israelis in Berlin ausschließlich für ein israelisches Publikum geschrieben zu sein. Die Fragen nach der israelischen Identität, der Existenz als Israeli im Ausland, all das und vieles mehr stehen an zentraler Stelle. Doch gleich einer Archäologin gelingt es Fania Oz-Salzberger dank ihrer Wahrnehmung und Beschäftigung mit Berlin, die für einen deutschen Leser vielleicht verborgenen Schichten der Stadt freizulegen und ihm dadurch einen neuen und ungewöhnlichen Zugang zu vermitteln. Zudem zeigen ihre Geschichten einmal mehr, wie komplex das deutsch-israelische respektive deutsch-jüdische Verhältnis in Wirklichkeit ist.

von Ralf Balke