Home  / 1389

Jak odškodnit holocaust? - Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění

Translated Title

How to compensate for the Holocaust? - The issue of expropriation of Jewish property, its restitution and compensation

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký historický a komparativní záběr, obsahuje podrobnou analýzu právních aspektů a zabývá se i dodnes nedořešenými otázkami. Nejpodrobněji je v knize zastoupeno území bývalého Československa, ale pozornost je věnována i vývoji v dalších státech: Německu, Rakousku, Polsku, ale také v zemích s velmi odlišnou situací, jako jsou Velká Británie, Bulharsko či Švýcarsko. Výklad u jednotlivých států obvykle zahrnuje nástin vývoje postavení Židů v daném regionu v posledních desetiletích před holocaustem, jsou však naznačeny i starší, středověké tradice. Jádrem práce je zachycení často až pozoruhodně různorodých metod záborů židovského majetku zejména v době druhé světové války a jeho restitucí nebo různých odškodňovacích akcí, které probíhají až do současnosti.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-80-246-2798-4

Worldcat Record

Bibliographic Information

Kuklik, Jan Jak odškodnit holocaust? - Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. Karolinum. 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-1389