Home  / 2306

Upamiętnianie Żydow w krajobrazie kulturowym Bobowej : "Przepracowanie pamięci"?

Translated Title

Commemorating Jews in the cultural landscape of Bobowa: "Working through memory"?

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

W artykule podjęto problematykę upamiętniania Żydów we współczesnej Polsce, w dawnych sztetlach, na przykładzie miejscowości Bobowa w Małopolsce - niegdysiejszego centrum chasydyzmu i miejsca współczesnych odwiedzin Żydów, w tym pielgrzymek chasydów. W części teoretycznej zostały wprowadzone najważniejsze pojęcia socjologicznej teorii pamięci. W części empirycznej przedstawiono wyniki własnych zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych w 2010 roku z liderami i zwykłymi członkami społeczności Bobowej. W artykule zanalizowano sposoby i rezultaty upamiętniania przedwojennej społeczności żydowskiej przez współczesnych mieszkańców Bobowej, nie-Żydów, w lokalnym krajobrazie pamięci, w kontekście stosunków polsko-żydowskich przed, podczas i tuż po II wojnie światowej. Przeprowadzone badania i analizy pozwalają stwierdzić, że jak dotąd w Bobowiej nie nastąpiło Ricoeurowskie "przepracowanie pamięci" o Żydach przez współczesnych mieszkańców.

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

93-113

ISBN/ISSN

978-83-233-3227-5

Related

Bibliographic Information

Duch-Dyngosz, Marta Upamiętnianie Żydow w krajobrazie kulturowym Bobowej : "Przepracowanie pamięci"?. Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2011: 93-113.  https://archive.jpr.org.uk/object-2306