Home  / 1212

Antysemityzm na gruzach sztetl. Stosunek polskiej młodzieży do Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski

Translated Title

Anti-Semitism on shtetl debris. The attitude of Polish youth to Jews in cities and towns of southern and eastern Poland

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-83-7059-916-4

Worldcat Record

Link

PDF (via academia.edu), Antysemityzm na gruzach sztetl. Stosunek polskiej młodzieży do Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski

Bibliographic Information

Bilewicz, Michał, Wójcik, Adrian Antysemityzm na gruzach sztetl. Stosunek polskiej młodzieży do Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski. Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Wydawnictwo Sejmowe. 2009:  https://archive.jpr.org.uk/object-1212