Home  / POL59

Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim

Translated Title

Difficult Questions in Polish-Jewish Dialogue

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract


Skąd się wzięli Żydzi w Polsce? Dlaczego Polacy zgodzili się na budowę obozów koncentracyjnych w swoim sąsiedztwie? Dlaczego Izrael ostrzeliwuje dzielnice ludności cywilnej? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w książce Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim.

Książka Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (www.trudnepytania.org) powstała dzięki współpracy Forum Dialogu oraz American Jewish Committee. Jako pierwsza, w Polsce, buduje mosty porozumienia pomiędzy polskim i żydowskim sposobem postrzegania świata. Historia, której uczy się w szkole młody amerykański Żyd czy Izraelczyk, jest inna niż ta, którą poznaje Polak. Trudne pytania chcą pokazać punkt widzenia obu stron.

Praca nad książką rozpoczęła się od przeprowadzenia ponad tysiąca ankiet w Polsce, USA, Izraelu, Kanadzie, Australii. Młodzi Polacy i Żydzi wymienili w nich pytania dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które wydają im się najbardziej drażliwe. Redaktorzy książki wybrali z nich pięćdziesiąt najważniejszych, a odpowiedzi udzielili eksperci stosunków polsko-żydowskich.
Na kartach Trudnych pytań spotykają się autorytety tej miary co Władysław Bartoszewski,
Israel Gutman, Leszek Kołakowski, Shlomo Avineri, Antony Polonsky.

Trudne pytania to obowiązkowa lektura dla każdego, komu nie są obojętne stosunki polsko-żydowskie.

Translated Abstract

Where did Jews come from to Poland? How could it be that Poles let the Germans build concentration camps in their neighborhoods? Why has the Israeli army shelled districts where Palestinian civilians live? The answers to those and other questions can be found in the book, Difficult Questions in Polish-Jewish Dialogue.

The book, Difficult Questions in Polish-Jewish Dialogue (www.difficultquestions.org), is a joint effort of the Forum for Dialogue and the American Jewish Committee. It is the first publication available in Poland that tries to bridge the gulf between Polish and Jewish perceptions of the world. The history taught to American or Israeli students differs from that offered in Polish schools. Difficult Questions aims at showing both perspectives.


Work on the book started with a survey carried out among a thousand students from Poland, the USA, Israel, Canada, and Australia. Young Poles and Jews listed questions that seemed the most sensitive to them. They concerned the past, present and future. The book's editors chose 50 of the most representative issues. The answers were provided by experts in Polish-Jewish relations.

Among the authors are Władysław Bartoszewski, Israel Gutman, Leszek Kołakowski, Shlomo Avineri and Antony Polonsky.

Topics

Editor

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9788389763969

Worldcat Record

Related

Bibliographic Information

Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim. Jacek Santorski, Co Agencja Wydawnicza. 2006:  https://archive.jpr.org.uk/object-pol59