Home  / POL52

Historia stosunków polsko-żydowskich w oczach polskiej młodzieży

Translated Title

The history of Polish-Jewish relations in the eyes of Polish youth

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Książka zawiera teksty historyczne oraz artykuły dotyczące sztuki i religii żydowskiej, zagadnień związanych z tożsamością żydowską we współczesnej Polsce oraz stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu. Zmieszczenie tak bardzo różnych tekstów w jednym tomie pokazuje, jak ważne jest interdyscyplinarne podejście do badania problematyki żydowskiej i gdzie znajdują się luki w uniwersyteckim kształceniu osób zainteresowanych szeroko pojętą judaistyką. Materiał zgromadzony w książce stanowi pokłosie I Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, przygotowanej przez Sekcję Historia i Kultura Żydów Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW przy organizacyjnej pomocy Centrum im. Mordechaja Anielewicza, która odbyła się w czerwcu 2005 roku w Instytucie Historycznym UW.

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number

258-267

ISBN/ISSN

9788323505044

Related

Bibliographic Information

Wójcik, Adrian Historia stosunków polsko-żydowskich w oczach polskiej młodzieży. Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 2008: 258-267.  https://archive.jpr.org.uk/object-pol52