Home  / POL48

Polacy i Żydzi. Kwestia otwarta

Publication Date

Publisher

Abstract

Głównym tematem analiz i rozważań są tu wzajemne negatywne stereotypy – Polaków na temat Żydów i Żydów na temat Polaków. Książka przedstawia skomplikowane i bolesne uwarunkowania historyczne, ale też pokazuje pozytywne zmiany zachodzące w relacjach polsko-żydowskich w ostatnich latach. Opierając się na rzetelnych badaniach, autorzy pokazują, że dialog i przezwyciężanie trudnej przeszłości są możliwe.

SPIS TREŚCI

Zbigniew Nosowski
Przedmowa do wydania polskiego

Eli Zborowski
Przedmowa do wydania amerykańskiego

Robert Cherry, Annamaria Orla-Bukowska
Słowo od redaktorów książki

Robert Cherry, Annamaria Orla-Bukowska
Na przekór negatywnym stereotypom.
Postępowanie Polaków podczas wojny a Polska współczesna

I. ANTYPOLSKIE STEREOTYPY

Thaddeus Radzilowski
Antypolskie stereotypy

Mieczysław B. Biskupski
Polska i Polacy w filmowym obrazie Holokaustu

Lawrence Baron
Kino w krzyżowym ogniu polemiki polsko-żydowskiej:
Korczak Wajdy i Pianista Polańskiego

Shana Penn
Prasa amerykańska na temat roli Polski w Holokauście

Robert Cherry
Mierzenie antypolskich uprzedzeń u nauczycieli uczących o Holokauście

II. KONTEKSTY DIALOGU I ZROZUMIENIA

Guy Billauer
Stosunki polsko-żydowskie w Ameryce

Havi Dreyfuss (Ben-Sasson)
Stosunki polsko-żydowskie w dobie Zagłady: zmiana żydowskiego punktu widzenia

Helene Sinnreich
Polska i żydowska historiografia stosunków polsko-żydowskich
podczas drugiej wojny światowej

John T. Pawlikowski OSM
Holokaust: nieustanne wyzwanie dla stosunków polsko-żydowskich

Antony Polonsky
Relacje polsko-żydowskie od roku 1984: refleksje uczestnika

III. WSPÓŁCZESNA POLSKA

Rabin Michael Schudrich
Stosunki polsko-żydowskie w Polsce.
Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?

Stanisław Krajewski
Ewolucja stosunków katolicko-żydowskich w Polsce po 1989 roku

Joanna Beata Michlic
Czy antysemityzm w dzisiejszej Polsce ma jakieś znaczenie – i dla kogo?

Natalia Aleksiun
Odpowiedź polskich historyków na Jedwabne

Carolyn Slutsky
Marsz Żywych: konfrontacja z antypolskimi stereotypami

Annamaria Orla-Bukowska
Goje w żydowskim interesie.
Wkład etnicznych Polaków w życie polskich Żydów

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-83-603-5648-7

Related

Bibliographic Information

Polacy i Żydzi. Kwestia otwarta. Biblioteka Więzi. 2008:  https://archive.jpr.org.uk/object-pol48