Home  / 3554

Retoryka antyizraelska i antysemicka w polskim dyskursie publicznym na przykładzie postaw wobec wycieczek izraelskiej młodzieży

Translated Title

Anti-Israeli and anti-Semitic rhetoric in Polish public discourse on the example of attitudes towards Israeli youth tours

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Bibliographic Information

Haska, Agnieszka, Winiewski, Mikołaj Retoryka antyizraelska i antysemicka w polskim dyskursie publicznym na przykładzie postaw wobec wycieczek izraelskiej młodzieży. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. 2012:  https://archive.jpr.org.uk/object-3554