Home  / 1213

Oświęcim inaczej: Ewaluacja warsztatów antydyskryminacyjnych

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Prezentowany raport stanowi ocenę skuteczności serii warsztatów antydyskryminacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Szczegółowy schemat badań ewaluacyjnych, jak również użyty w badaniu kwestionariusz, została przygotowany niezależnie od organizatorów warsztatów przez członków Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego–dr. Michała Bilewicza i Adriana Wójcika.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF (via academia.edu), Oświęcim inaczej: Ewaluacja warsztatów antydyskryminacyjnych

Bibliographic Information

Wójcik, Adrian, Bilewicz, Michał Oświęcim inaczej: Ewaluacja warsztatów antydyskryminacyjnych. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. 2012:  https://archive.jpr.org.uk/object-1213