Home  / POL22

Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Translated Title

Identity and Dialogue. Poles and Jews at Schools Run by the Ronald S. Lauder Foundation

Author(s)

Publication Date

Publisher

Abstract

Książka stanowi ciekawe studium teoretyczno-empiryczne, podejmujące niezwykle aktualne - nie tylko w Polsce - problemy. W sytuacji rozmywania się granic współczesnego świata, poczucie niepewności i niestałości, naturalne jest dążenie człowieka do rozumienia otaczającego go świata z perspektywy młodych ludzi, ich spojrzenie poprzez przeszłość na przyszłość oraz własne funkcjonowanie w przestrzeni relacji międzykulturowych. Jest to bardzo interesujący dokument ilustrujący życie młodych ludzi mających szanse na doświadczenie życiodajnego efektu pogranicza. Rozdziały są bogate merytorycznie, okraszone cytatami z prowadzonych narracji. zawartych jest w nich wiele informacji o dużej wartości dla oceny i projektowania procesu dydaktycznego w szkole etnicznej […]. Autorka uzyskała bardzo ciekawe wyniki, które mogą posłużyć organizatorom procesu kształcenia etnicznego w refleksji nad funkcjonowaniem placówek kształcenia mniejszości oraz tworzeniem planów ich rozwoju w kontekście dostosowywania ich do potrzeb społecznych wszystkich uczestników edukacji.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-83-231-2865-6

Link

English summary

Bibliographic Information

Cukras, Joanna Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja Kopernika. 2012:  https://archive.jpr.org.uk/object-pol22