Home  / HUN21

Van-e zsidó reneszánsz? Kulturális antropológiai válaszlehetőségek egy budapesti zsidó közösség életének tükrében

Translated Title

Is there a Jewish renaissance? Reflections of cultural anthropology by surveying the life of a Jewish community in Budapest

Author(s)

Publication Date

Publisher

Abstract

A rendszerváltás óta eltelt másfél évtizedben sokféleképpen tették fel és válaszolták meg ezt a kérdést. Papp Richárd kulturális antropológus a budapesti Bethlen téri zsinagóga közösségének bemutatásával igyekszik rávilágítani e kérdés összetettségére. A szerző a Bethlen téri zsinagóga életének megismerésével a magyarországi zsidó kultúra sajátos keresztmetszetét világítja meg. Ebben a közösségben a mai magyar zsidó társadalom szinte minden jellemző rétege, a legkülönfélébb identitású, a tradíciót másképp gondoló-követő tagja megtalálható. Ezt a közösséget vizsgálva a zsidó kultúra olyan egyedi olvasatait ismerhetjük meg, mint a vallási vezető szerepe a közösség életében, az egymásra következő nemzedékek eltérő világa. És a zsidóság látása, a hagyomány átadásának fokozatai és a nők rituális szerepköreinek változásai, valamint a zsidó idő- és térszerkezet struktúrái. Az etnikai konfliktusok, sztereotípiák, gyűlöletek (különösen itt Közép-Kelet-Európában) elsősorban abból fakadnak, hogy semmit sem tudunk a velünk együtt élőkről. Tudatlanságunkból fakadóan pedig nem rendelkezünk olyan szókészlettel, tudással, amely bármely szélsőséges politikai szélirány frázisait megcáfolhatná. A könyv feladata, hogy ebbe a sötétségbe fénysugarat bocsásson.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

963 9512 10 9

Bibliographic Information

Papp, Richárd Van-e zsidó reneszánsz? Kulturális antropológiai válaszlehetőségek egy budapesti zsidó közösség életének tükrében. Múlt és Jövõ. 2004:  https://archive.jpr.org.uk/object-hun21