Home  / FIN13

Jiddišistä suomenjuutalaisten etnolektiksi

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-952-222-419-4

Bibliographic Information

Muir, Simo Jiddišistä suomenjuutalaisten etnolektiksi. Rapautuva kieli : Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta. SKS Finnish Literature Society. 2012:  https://archive.jpr.org.uk/object-fin13