Home  / 1065

Mniejszość żydowska w Łodzi po 1945 roku w świadomości mieszkańców miasta

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

69-92

ISBN/ISSN

978-83-7525-496-9

Bibliographic Information

Sadowska, Joanna Mniejszość żydowska w Łodzi po 1945 roku w świadomości mieszkańców miasta. Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010: 69-92.  https://archive.jpr.org.uk/object-1065