Home  / 1063

Społeczność żydowska w Łodzi po 1945 r. Szkic do portretu

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

49-66

ISBN/ISSN

978-83-7525-496-9

Bibliographic Information

Wasilewska-Klamka, Beata Społeczność żydowska w Łodzi po 1945 r. Szkic do portretu. Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010: 49-66.  https://archive.jpr.org.uk/object-1063