Search results

Your search found 79 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Abstract: #AtmintisAtsakomybeAteitis
Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių
visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės,
leidžiančių žengti toliau. Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš
diskriminaciją patirtimi – toks yra šio projekto tikslas.
Nuosekliai dirbant žmogaus teisių užtikrinimo ir tolerancijos sklaidos bei švietimo srityje Lietuvos žydų
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė subūrė ekspertų grupę iš Lietuvos žmogaus teisių ekspertų,
bendruomenių aktyvistų, akademinės visuomenės atstovų ir užsienio ekspertų. Ši grupė ėmėsi ambicingos
užduoties - kurti veiksmingas ir kokybiškas rekomendacijas dėl veiksmų, kovojant su antisemitizmu ir
romafobija Lietuvoje.
Inicijavusi tyrimus ir remdamasi jų rezultatais, pasitelkusi mokslinius darbus bei geruosius pavyzdžius,
analizuoti projektai ir socialines iniciatyvos, prisidėjusios prie ksenofobijos apraiškų mažinimo Lietuvos
visuomenėje. Grupė ekspertų ruošė rekomendacijas ir išvadas, apie veiksmus, kurie geriausiai pasiekia
tikslines grupes ir turi esminį poveikį, skleidžiant toleranciją, keičiant visuomenės požiūrį į žydų bei romų
tautines bendruomenes, bei integruojant pažeidžiamiausias grupes į visuomenę.
Naujosios rekomendacijos teikiamos EVZ fondui ir viešinamos Europos sąjungos lygmeniu.
Šių rekomendacijų pagrindu EVZ fondas formuos tolimesnių programų gaires, kovojant su antisemitizmo,
romafobijos ir ksenofobijos apraiškomis Europos šalyse. Jomis vadovaujantis, bus siekiama efektyviai
šalinti Lietuvos visuomenėje netoleranciją skatinančius stereotipus, mažinti atskirtį tarp etninių sluoksnių,
užkirsti kelią įvairioms neapykantos „kitokiems“ apraiškoms.
Projektą lydėjo informacinė kampanija #AtmintisAtsakomybeAteitis socialiniuose tinkluose, ruošti
straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje, įvairūs renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą apie tragišką žydų ir
romų patirtį Holokausto metu ir sklaidantys ksenofobinius mitus.
Sukurtos rekomendacijos pristatytos baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje paminėti
tarptautinę dieną prieš fašizmą ir antisemitizmą. Konferencija bei kiti renginiai padėjo plėtoti efektyvų valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus dialogą, pasidalinti patirtimi ir rekomendacijomis, siekiant
užtikrinti tautinių bendruomenių teisių ir laisvių įtvirtinimą bei įgyvendinimą, demokratinių procesų ir
pilietinės visuomenės Lietuvoje stiprinimą ir tolerancijos sklaidą.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė projektą vykdė kartu su partneriais:
Romų visuomenės centras
Lietuvos žmogaus teisių centras
Moterų informacijos centras
Projektą „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, paruošimas ir
viešinimas“ rėmė:
EVZ fondas (Vokietija). („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vok. – tai „Atmintis, Atsakomybė,
Ateitis“ liet). Fondas remia sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą
bei marginalizaciją Europoje.
Author(s): Echikson, William
Date: 2019
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2018
Abstract: The Fourth Survey of European Jewish Community Leaders and Professionals, 2018 presents the results of an online survey offered in 10 languages and administered to 893 respondents in 29 countries. Conducted every three years using the same format, the survey seeks to identify trends and their evolution in time.

The survey asked Jewish lay leaders and community professionals questions regarding future community priorities, identifying the main threats to Jewish life, views on the safety and security situation in their cities, including emergency preparedness, and opinions on an array of internal community issues. Examples include conversions, membership criteria policies on intermarriage, and their vision of Europe and Israel.

The respondents were comprised of presidents and chairpersons of nationwide “umbrella organizations” or Federations; presidents and executive directors of private Jewish foundations, charities, and other privately funded initiatives; presidents and main representatives of Jewish communities that are organized at a city level; executive directors and programme coordinators, as well as current and former board members of Jewish organizations; among others.

The JDC International Centre for Community Development established the survey as a means to identify the priorities, sensibilities and concerns of Europe’s top Jewish leaders and professionals working in Jewish institutions, taking into account the changes that European Jewry has gone through since 1989, and the current political challenges and uncertainties in the continent. In a landscape with few mechanisms that can truly gauge these phenomena, the European Jewish Community Leaders Survey is an essential tool for analysis and applied research in the field of community development.

The Survey team was directed by Dr. Barry Kosmin (Trinity College), who has conducted several large national social surveys and opinion polls in Europe, Africa and the U.S., including the CJF 1990 US National Jewish Population Survey.
Author(s): Sandri, Olivia
Date: 2013
Abstract: Throughout Europe products of Jewish culture – or what is perceived as such – have become viable components of the popular public domain. Jewish-themed tourism has emerged since the 1990s in a number of European cities after decades of “collective amnesia”, and some of the Jewish areas have recently undergone a ‘Jewish-thematisation’.

The focal point of this article is the usage of heritage in former Jewish areas. The aim is to understand in which ways and to what extent Jewish heritage is used for tourism purposes. A comparison between Krakow and Vilnius underlines what this difference in usage depends on, in the context of increasingly popular cultural and heritage tourism. In order to understand how Jewish-themed tourism has developed an inventory of Jewish heritage and Jewish-themed events in the two cities is made, showing that Jewish heritage is mainly used for economic development through tourism as well as commemoration in Krakow, whereas in Vilnius, it is used for commemoration and for the needs of the local (Jewish) community. The complexity of the topic and the importance of various local factors in the usage of Jewish heritage are shown. There does not exist, neither in Krakow nor in Vilnius, any specific public policies regarding Jewish heritage that can explain the ’degree’ of touristification and ’heritagisation’ of the areas.

Furthermore, a range of connected theoretical issues, such as authenticity, commodification of culture, or ownership of heritage, is raised.
Date: 2013
Abstract: Despite the Holocaust’s profound impact on the history of Eastern Europe, the communist regimes successfully repressed public discourse about and memory of this tragedy. Since the collapse of communism in 1989, however, this has changed. Not only has a wealth of archival sources become available, but there have also been oral history projects and interviews recording the testimonies of eyewitnesses who experienced the Holocaust as children and young adults. Recent political, social, and cultural developments have facilitated a more nuanced and complex understanding of the continuities and discontinuities in representations of the Holocaust. People are beginning to realize the significant role that memory of Holocaust plays in contemporary discussions of national identity in Eastern Europe.

This volume of original essays explores the memory of the Holocaust and the Jewish past in postcommunist Eastern Europe. Devoting space to every postcommunist country, the essays in Bringing the Dark Past to Light explore how the memory of the “dark pasts” of Eastern European nations is being recollected and reworked. In addition, it examines how this memory shapes the collective identities and the social identity of ethnic and national minorities. Memory of the Holocaust has practical implications regarding the current development of national cultures and international relationships.

Table of Contents
List of Illustrations
Preface and Acknowledgments
Introduction
John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic
1. "Our Conscience Is Clean": Albanian Elites and the Memory of the Holocaust in Postsocialist Albania
Daniel Perez
2. The Invisible Genocide: The Holocaust in Belarus
Per Anders Rudling
3. Contemporary Responses to the Holocaust in Bosnia and Herzegovina
Francine Friedman
4. Debating the Fate of Bulgarian Jews during World War II
Joseph Benatov
5. Representations of the Holocaust and Historical Debates in Croatia since 1989
Mark Biondich
6. The Sheep of Lidice: The Holocaust and the Construction of Czech National History
Michal Frankl
7. Victim of History: Perceptions of the Holocaust in Estonia
Anton Weiss-Wendt
8. Holocaust Remembrance in the German Democratic Republic--and Beyond
Peter Monteath
9. The Memory of the Holocaust in Postcommunist Hungary
Part 1: The Politics of Holocaust Memory
Paul Hanebrink
Part 2: Cinematic Memory of the Holocaust
Catherine Portuges
10. The Transformation of Holocaust Memory in Post-Soviet Latvia
Bella Zisere
11. Conflicting Memories: The Reception of the Holocaust in Lithuania
Saulius Sužied<edot>lis and Šarūnas Liekis
12. The Combined Legacies of the "Jewish Question" and the "Macedonian Question"
Holly Case
13. Public Discourses on the Holocaust in Moldova: Justification, Instrumentalization, and Mourning
Vladimir Solonari
14. The Memory of the Holocaust in Post-1989 Poland: Renewal--Its Accomplishments and Its Powerlessness
Joanna B. Michlic and Małgorzata Melchior
15. Public Perceptions of the Holocaust in Postcommunist Romania
Felicia Waldman and Mihai Chioveanu
16. The Reception of the Holocaust in Russia: Silence, Conspiracy, and Glimpses of Light
Klas-Göran Karlsson
17. Between Marginalization and Instrumentalization: Holocaust Memory in Serbia since the Late 1980s
Jovan Byford
18. The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in Postcommunist Slovakia
Nina Paulovičová
19. On the Periphery: Jews, Slovenes, and the Memory of the Holocaust
Gregor Joseph Kranjc
20. The Reception of the Holocaust in Postcommunist Ukraine
John-Paul Himka
Conclusion
Omer Bartov
Contributors
Index
Author(s): Verschik, Anna
Date: 2014
Author(s): Woolfson, Shivaun
Date: 2013
Abstract: Once regarded as a vibrant centre of intellectual, cultural and spiritual Jewish life, Lithuania was home to 240,000 Jews prior to the Nazi invasion of 1941. By war's end, less than 20,000 remained. Today, 4,000 Jews reside there, among them 108 survivors from the camps and ghettos and a further 70 from the Partisans and Red Army. Against a backdrop of ongoing Holocaust denial and a recent surge in anti-Semitic sentiment, this thesis presents the history and experiences of a group of elderly survivors in modern-day Vilnius through the lens of their stories and memories, their special places and their biographical objects. Incorporating interdisciplinary elements of cultural anthropology, social geography, psychology, narrative and sensory ethnography, it is informed, at its core, by an overtly spiritual approach. Drawing on the essentially Hasidic belief that everything in the material world is imbued with sacred essence and that we, as human beings, have the capacity through our actions to release that essence, it explores the points of intersection where the individual and the collective collide, illuminating how history is lived from the inside. Glimpses of the personal, typically absent from the historical record, are afforded prominence here: a bottle of perfume tucked into a pocket before fleeing the ghetto, a silent promise made beside a mass grave, a pair of shoes fashioned from parachute material in the forest. By tapping the material for meaning, a more embodied, emplaced, experiential level of knowing, deeper and richer than that achieved through traditional life history (oral testimony and written documents) methods, can emerge. In moving beyond words and gathering a bricolage of story, legend, artefact, document, monument and landscape, this research suggests a multidimensional historiography that is of particular relevance in grasping the lived reality of survivors in Lithuania where only the faintest traces of a once thriving Jewish heritage now remain.
Author(s): Woolfson, Shivaun
Date: 2014
Editor(s): Gitelman, Zvi
Date: 2016
Abstract: In 1900 over five million Jews lived in the Russian empire; today, there are four times as many Russian-speaking Jews residing outside the former Soviet Union than there are in that region. The New Jewish Diaspora is the first English-language study of the Russian-speaking Jewish diaspora. This migration has made deep marks on the social, cultural, and political terrain of many countries, in particular the United States, Israel, and Germany. The contributors examine the varied ways these immigrants have adapted to new environments, while identifying the common cultural bonds that continue to unite them.

Assembling an international array of experts on the Soviet and post-Soviet Jewish diaspora, the book makes room for a wide range of scholarly approaches, allowing readers to appreciate the significance of this migration from many different angles. Some chapters offer data-driven analyses that seek to quantify the impact Russian-speaking Jewish populations are making in their adoptive countries and their adaptations there. Others take a more ethnographic approach, using interviews and observations to determine how these immigrants integrate their old traditions and affiliations into their new identities. Further chapters examine how, despite the oceans separating them, members of this diaspora form imagined communities within cyberspace and through literature, enabling them to keep their shared culture alive.

Above all, the scholars in The New Jewish Diaspora place the migration of Russian-speaking Jews in its historical and social contexts, showing where it fits within the larger historic saga of the Jewish diaspora, exploring its dynamic engagement with the contemporary world, and pointing to future paths these immigrants and their descendants might follow.

Introduction: Homelands, Diasporas, and the Islands in Between
Zvi Gitelman
Part I Demography: Who Are the Migrants and Where Have They Gone?
Chapter 1 Demography of the Contemporary Russian-Speaking Jewish Diaspora
Mark Tolts
Chapter 2 The Russian-Speaking Israeli Diaspora in the FSU, Europe, and North America: Jewish Identification and Attachment to Israel
Uzi Rebhun
Chapter 3 Home in the Diaspora? Jewish Returnees and Transmigrants in Ukraine
Marina Sapritsky
Part II Transnationalism and Diasporas
Chapter 4 Rethinking Boundaries in the Jewish Diaspora from the FSU
Jonathan Dekel-Chen
Chapter 5 Diaspora from the Inside Out: Litvaks in Lithuania Today
Hannah Pollin-Galay
Chapter 6 Russian-Speaking Jews and Israeli Emigrants in the United States: A Comparison of Migrant Populations
Steven J. Gold
Part III Political and Economic Change
Chapter 7 Political Newborns: Immigrants in Israel and Germany
Olena Bagno-Moldavski
Chapter 8 The Move from Russia/the Soviet Union to Israel: A Transformation of Jewish Culture and Identity
Yaacov Ro’i
Chapter 9 The Economic Integration of Soviet Jewish Immigrants in Israel
Gur Ofer
Part IV Resocialization and the Malleability of Ethnicity
Chapter 10 Russian-Speaking Jews in Germany
Eliezer Ben-Rafael
Chapter 11 Performing Jewishness and Questioning the Civic Subject among Russian-Jewish Migrants in Germany
Sveta Roberman
Chapter 12 Inventing a “New Jew”: The Transformation of Jewish Identity in Post-Soviet Russia
Elena Nosenko-Shtein
Part V Migration and Religious Change
Chapter 13 Post-Soviet Immigrant Religiosity: Beyond the Israeli National Religion
Nelly Elias and Julia Lerner
Chapter 14 Virtual Village in a Real World: The Russian Jewish Diaspora Online
Anna Shternshis
Part VI Diaspora Russian Literature
Chapter 15 Four Voices from the Last Soviet Generation: Evgeny Steiner, Alexander Goldstein, Oleg Yuryev, and Alexander Ilichevsky
Mikhail Krutikov
Chapter 16 Poets and Poetry in Today’s Diaspora: On Being “Marginally Jewish”
Stephanie Sandler
Chapter 17 Triple Identities: Russian-Speaking Jews as German, American, and Israeli Writers
Adrian Wanner
Afterword: The Future of a Diaspora
Zvi Gitelman

Date: 2007
Abstract: Настоящая книга представляет собой попытку обобщающего исследования
социально-демографического развития еврейского населения бывшего СССР
за истекшее столетие, включая динамику численности и расселения по
республикам и городам, этноязыковой состав, половозрастную и семейную
структуру, рождаемость и смертность, уровень образования,
профессиональную структуру, участие в советской политической системе и
эмиграцию в другие страны. В частности, рассматривается влияние
Катастрофы, как на общую численность еврейского населения, так и на его
социально-экономическую структуру. Большое внимание в книге уделяется
представительству евреев среди студентов, специалистов и научных
работников бывшего СССР.
Книга предназначена для демографов, социологов, историков и всех
интересующихся данной проблемой. Многие статистические материалы,
представленные в книге, публикуются впервые.
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2016
Abstract: Launched by the American Jewish Joint Distribution Committee’s International Centre for Community Development (JDC-ICCD), and conducted by a research team at Trinity College (Hartford, Connecticut, USA) between June and August 2015, the Third Survey of European Jewish Leaders and Opinion Formers presents the results of an online survey administered to 314 respondents in 29 countries. The survey was conducted online in five languages: English, French, Spanish, German and Hungarian. The Survey of European Jewish Leaders and Opinion Formers is conducted every three or four years using the same format, in order to identify trends and their evolution. Findings of the 2015 edition were assessed and evaluated based on the results of previous surveys (2008 and 2011). The survey posed Jewish leaders and opinion formers a range of questions about major challenges and issues that
concern European Jewish communities in 2015, and about their expectations of how communities will evolve over the next 5-10 years. The 45 questions (see Appendix) dealt
with topics that relate to internal community structures and their functions, as well as the external environment affecting communities. The questionnaire also included six open-ended questions in a choice of five languages. These answers form the basis of the qualitative analysis of the report. The questions were organized under the following headings:• Vision & Change (6 questions)
• Decision-Making & Control (1 question)
• Lay Leadership (1 question)
• Professional Leadership (2 questions)
• Status Issues & Intermarriage (5 questions)
• Organizational Frameworks (2 questions)
• Community Causes (2 questions)
• Jewish Education (1 question)
• Funding (3 questions)
• Communal Tensions (3 questions)
• Anti-Semitism/Security (5 questions)
• Europe (1 question)
• Israel (1 question)
• Future (2 questions)
• Personal Profile (9 questions)
Date: 2000
Abstract: Porträts von 17 jüdischen Gemeinden in Europa.

Am Ende eines für Europa geschichtsträchtigen und vor allem für Juden tragischen Jahrhunderts entwerfen 18 Autoren individuell gestaltete, einander ergänzende Porträts jüdischer Gemeinden, die Auskunft geben über das Leben und Wirken der Gemeinschaften, über deren Gegenwart und Vergangenheit, ihre Strukturen und Voraussetzungen. Diese Bestandsaufnahmen des jüdischen Lebens führen quer durch Europa: nach Österreich, England, Frankreich und Deutschland. Es folgen Beiträge über die Türkei, einen jahrhundertealten Zufluchtsort für Juden, den jüdischen Nachwuchs in Osteuropa, über Thessaloniki, die Juden im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, deren Gemeinschaft durch anhaltende Emigration bedroht ist, und über die wirtschaftliche und soziale Not der ukrainischen Juden. Der Leser erfährt von der Entwicklung der kleinen aber dynamischen jüdischen Gemeinde von Litauen, von jener in Estland und von der unerwarteten Wiedergeburt des Judentums in Polen, dem einzigen Land in Europa mit einer wachsenden jüdischen Bevölkerung. Nach einem Beitrag über die neuerwachten Gemeinden Prag und Bratislava gibt der Band einen Überblick über die Geschichte des Judentums im Rumänien des 20. Jahrhunderts, erzählt von der »ungarischen Renaissance« und porträtiert die kroatische jüdische Gemeinde, die nun, nach beinahe 50 Jahren wieder einen Rabbiner hat. In einem abschließenden Essay fordert die französische Historikerin Diana Pinto das Wiederentstehen einer europäischen jüdischen Identität und gemahnt die Gemeinden an ihre Pflicht der Erinnerung.
Date: 2009
Abstract: TABLE OF CONTENTS
7 Jacek Purchla, "A world after a Catastrophe" - in search of lost memory

Witnesses in the space of memory

13 Miriam Akavia, A world before a Catastrophe. My Krakow family between the wars
21 Leopold Unger, From the "last hope" to the "last exodus"
29 Yevsei Handel, Minsk: non-revitalisation ofJewish districts and possible reasons
43 Janusz Makuch, The Jewish Culture Festival: between two worlds

Jewish heritage - dilemmas of regained memory

53 Michal Firestone, The conservation ofJewish cultural heritage as a tool for the investigation of identity
63 Ruth Ellen Gruber, Beyond virtually Jewish... balancing the real, the surreal and real imaginary places
81 Sandra Lustig, Alternatives to "Jewish Disneyland." Some approaches to Jewish history in European cities and towns
99 Magdalena Waligorska, Spotlight on the unseen: the rediscovery of little Jerusalems
117 Agnieszka Sabor, In search of identity

Jewish heritage in Central European metropolises

123 Andreas Wilke, The Spandauer Vorstadt in Berlin.15 years of urban regeneration
139 Martha Keil, A clash of times. Jewish sites in Vienna (Judenplatz, Seitenstettengasse, Tempelgasse)
163 Krisztina Keresztely, Wasting memories -gentrification vs. urban values in the Jewish neighbourhood ofBudapest
181 Arno Pah'k, The struggle to protect the monuments of Prague's Jewish Town
215 Jaroslav Klenovsky, Jewish Brno
247 Sarunas Lields, The revitalisation of Jewish heritage in Vilnius

Approaches of Polish towns and cities to the problems of revitalising Jewish cultural heritage
263 Bogustaw Szmygin, Can a world which has ceased to exist be protected? The Jewish district in Lublin
287 Eleonora Bergman, The "Northern District" in Warsaw:a city within a city?
301 Jacek Wesoiowski, The Jewish heritage in the urban space of todz - a question ofpresence
325 Agnieszka Zabtocka-Kos, In search of new ideas. Wroclaw's "Jewish district" - yesterday and today
343 Adam Bartosz, This was the Tarnow shtetl
363 Monika Murzyn-Kupisz, Reclaiming memory or mass consumption? Dilemmas in rediscovering Jewish heritage ofKrakow's Kazimierz