Home  / NOR22

Holdninger Til Jøder Og Muslimer I Norge 2017

Translated Title

Attitudes Towards Jews and Muslims in Norway 2017

Publication Date

December 2017

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne rapporten presenterer resultatene fra to undersøkelser gjennomført av HL-senteret – en befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og muslimer og en minoritetsstudie der jøder og muslimer i Norge ble spurt om sine erfaringer og holdninger. Datainnsamlingen ble gjennomført av Kantar TNS i perioden 11. januar til 6. april 2017. Rapporten presenterer også funn fra kvalitative gruppeintervjuer med jødiske og muslimske informanter, gjennomført i perioden mai 2016 til mai 2017.

Translated Abstract

This report presents the findings from two surveys conducted by the Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities: a population survey on attitudes towards Jews and Muslims and a minority study in which Jews and Muslims in Norway were asked about their experiences and attitudes. The data collection was carried out by Kantar TNS between 11 January and 6 April 2017. The report also presents findings from qualitative group interviews with Jewish and Muslim informants conducted between May 2016 and May 2017.

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Translated Language

Related

Link

PDF, Holdninger Til Jøder Og Muslimer I Norge 2017
PDF, Attitudes Towards Jews and Muslims in Norway 2017

Bibliographic Information

Holdninger Til Jøder Og Muslimer I Norge 2017. HL Senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. December 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-nor22