Home  / HUN78

Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: January-June 2017 / Antiszemita Gyűlölet-Bűncselekmények És Incidensek Magyarországon 2017: Január - Június

Publication Place

Publisher

Abstract

One of the most important preconditions of the fight against anti-Semitism is possessing knowledge of the prevalence of anti-Semitism and the reasons behind it. Consequently, the main objective of Action and Protection Foundation (APF) is to fll this knowledge gap. APF monitors Hungarian public events and media on a monthly basis and points out anti-Semitic actions. Without analyzing and evaluating the data collected by the regular monthly monitoring activity, there is no real protection for the community. In this semiannual report, we summarize the results of our monitoring activity between January and June 2017. The report deals with two different kinds of actions: anti-Semitic hate crimes and incidents generated by hatred. In this report, we call both of these two actions hate crimes. In both cases, it is an important criterion that anti-Semitism is identifed in the background as the main driver

Az antiszemitizmus elleni küzdelem egyik legfontosabb feltétele a zsidóellenesség okainak pontos ismerete és az antiszemitizmus valódi elterjedtségének vizsgálata. A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) fő célja ezért a kérdést övező ismerethiány felszámolása. A TEV havi rendszerességgel, szakmailag megalapozott módon figyeli a magyar közéleti eseményeket, a különböző médiumokat, és azonosítja az antiszemita megnyilvá- nulásokat és cselekedeteket. A rendszeres havi monitoring tevékenység során összegyűjtött információk elemzése, értékelése nélkül nem lehet valós védelmet biztosítani a zsidó közösség számára. Ebben a féléves jelentésben a 2017. januártól júniusig terjedő időszak monitoring tevékenységének eredményeit foglaljuk össze. A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az antiszemita gyűlölet bűncselekmé- nyekkel, illetve a gyűlölet motiválta incidensekkel. A jelentésben e kettőt összefoglalóan gyűlölet-cselekményeknek nevezzük. Mindkettő esetében fontos kritérium, hogy azok elkövetésének hátterében azonosíthatóan megjelenjen az antiszemita motiváció.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: January-June 2017
PDF, Antiszemita Gyűlölet-Bűncselekmények És Incidensek Magyarországon 2017: Január - Június

Bibliographic Information

Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: January-June 2017 / Antiszemita Gyűlölet-Bűncselekmények És Incidensek Magyarországon 2017: Január - Június. Brüsszel Intézet / Tett és Védelem Alapítvány (TEV).  https://archive.jpr.org.uk/object-hun78