Home  / GER225

The Rosenzweig Lehrhaus: Proposal for a Jewish House of Study in Kassel Inspired by Franz Rosenzweig's Frankfurt Lehrhaus

Translated Title

כינון מחדש של מסגרת ה"לרהאוס" על פי פרנץ רוזנצווייג בקאסל, גרמניה

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

History - Das Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt was an institution created by the well-known German-Jewish philosopher Franz Rosenzweig (1929-1886) in order to bring cultivated, but assimilated German Jews from the periphery of Jewish life to the center of it, without losing contact with general culture. In the Lehrhaus, the dialogical method was used, not in order to form Jewish professionals, but in order to bring Jews in contact with their own sources and to build and enrich Jewish persons.

The concept of Rosenzweig's Lehrhaus in Frankfurt constitutes a model of learning that could inspire us to counter assimilation in Germany today. Many Jews in Germany are alienated from the Jewish sources, Bible, Talmud, Midrash, Kabbalah or Jewish philosophy. They are not frequenting synagogues. They prefer the general calendar and do not follow the cycle of Sabbaths, Jewish holidays and fast days. They do not observe the laws of kashrut and the atmosphere in their homes is not particularly Jewish. Given this situation, it is only a matter of time before they completely disappear in general society, unless something is done.

Project - The project aims at avoiding assimilation and bringing Jews in contact with their Jewish culture by the creation of a center of Jewish learning that is not a yeshiva, where a specific conduct is required, nor an academic institution that approaches Jewish matters in a purely scientific way. The new Lehrhaus does not oppose scientific learning nor does it require a particular way of living. It only requires a minimal will to Judaism. The broad spectrum of Jews will be welcome in the Lehrhaus: secular Jews, religious ones, liberal and orthodox, Jews from Germany and new immigrants from ex-USSR, men and women. All persons with lively interest in Judaism could be candidates for learning in the Lehrhaus. The program of the Lehrhaus will be oriented towards the participants with their specific human and Jewish interests. The staff of the Lehrhaus will be recruited from amongst the Jews in Germany. They do not have to be professionals, but to be ready to teach Jewish matters and to bring with them an enthusiasm that is able to urge the participants to be linked to the hidden spark in their souls.

Snowball effect - Once the project proves to be successful in Kassel, other Lehrhäuser could be opened, say, in Frankfurt or Berlin,. This could eventually lead to a new German Jewish Renaissance, in the spirit envisaged by Rosenzweig himself in the 1920’s.

Translated Abstract


Das Freie Judische Lerhaus נוסד בפרנקפורט על ידי הפילוסוף היהודי-גרמני הנודע פרנץ רוזנצוויג (1886-1929), במטרה לקרב יהודים משכילים אך מתבוללים, המצויים בשולי החיים היהודיים, אל מרכזם, בלא שיאבדו עקב כך את הקשר שלהם לתרבות הכללית. ב"לרהאוס" נעשה שימוש בשיטת הדיאלוג, לא במטרה להכשיר אנשי מקצוע יהודיים, אלא כדי ליצור קשר בין יהודים לבין מקורותיהם וכדי לעצב ולהעשיר את אישיותם היהודית.

התפיסה שעמדה מאחורי מוסד "לרהאוס" שבפרנקפורט, נשענה על מודל למידה העשוי לשמש לנו דוגמה, בבואנו להתמודד עם בעיית ההתבוללות בגרמניה של ימינו. יהודים רבים בגרמניה איבדו את הקשר למקורות היהודיים, ובכללם התנ"ך, התלמוד, המדרש, הקבלה והפילוסופיה היהודית. הם אינם מבקרים בבתי הכנסת, הם מעדיפים את לוח השנה האזרחי ואינם חיים על פי מחזור השבת, החגים היהודיים וימי הצום. הם אינם מקפידים על דיני הכשרות, והאווירה בביתם אינה יהודית במהותה. בנסיבות אלו, לא ירחק היום בטרם ייטמעו יהודים אלו באוכלוסיה הכללית. אולם בכוחנו לתרום לשינוי המצב.

מטרת הפרויקט היא למנוע התבוללות וליצור קשר בין יהודים לבין תרבות יהודית, על ידי הקמת מרכז ללימודי יהדות. מרכז זה לא יתנהל על פי מודל הישיבה, המחייב אורח חיים מסוים, וגם לא יהיה עוד מוסד אקדמי המטפל בנושאים יהודיים מתוך גישה מדעית טהורה. ה"לרהאוס" החדש לא יתנגד ללמידה מדעית וגם לא יכפה על הלומדים בו אורח חיים כזה או אחר. יהודים מכל רחבי הקשת היהודית - חילונים, דתיים, ליברלים ואורתודוכסים, יהודים ותיקים בגרמניה ומהגרים מברית המועצות לשעבר, גברים ונשים - כל אלה יתקבלו במאור פנים. מלבדם, יוכל להצטרף ללימודים ב"לרהאוס" כל מי שמגלה עניין אמיתי ביהדות. תכנית הלימודים במוסד זה תתמקד בתלמידים ובתחומי העניין האנושיים והיהודיים הייחודיים להם. סגל המרצים ב"לרהאוס" יבוא מקרב יהדות גרמניה. אין הם חייבים להיות אנשי מקצוע, אולם חשוב שתהיה להם הנכונות ללמד נושאים יהודיים מתוך התלהבות, שתעורר את המשתתפים להתחבר לניצוץ החבוי בנשמתם.

ברגע שהפרויקט יוכיח את עצמו בקאסל, ניתן יהיה ליזום פתיחת מוסדות "לרהאוס" נוספים. הדבר עשוי להוביל לרנסאנס של החיים היהודיים בגרמניה, כפי שהתכוון לחולל רוזנצוויג עצמו בתקופה שבין שתי המלחמות.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

Download for personal use, freely distribute link

Original Language

Series Title

Series Number

12

ISBN/ISSN

965-7307-10-4

BJPA Record

Bibliographic Information

Meir, Ephraim The Rosenzweig Lehrhaus: Proposal for a Jewish House of Study in Kassel Inspired by Franz Rosenzweig's Frankfurt Lehrhaus. Rappaport Center for Assimilation Research and Strengthening Jewish Vitality, Bar Ilan University. 2005:  https://archive.jpr.org.uk/object-ger225