Home  / 985

Onderwijs, burgerschap en religieuze vorming: Nederlandse joden tussen openbaar en bijzonder onderwijs

Translated Title

Education, Citizenship and Religious Formation: Dutch Jews Between Public and Religious Education

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

199-212

ISBN/ISSN

9789012401340

Bibliographic Information

Wallet, Bart Onderwijs, burgerschap en religieuze vorming: Nederlandse joden tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De houdbaarheid van het duale stelstel: Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie. Sdu Utigevers. 2017: 199-212.  https://archive.jpr.org.uk/object-985