Home  / 914

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018 / Annual report on manifestations of antisemitism in the Czech Republic in 2018

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Federace židovských obcí v České Republice (dále jen FŽO) zaznamenala v roce 2018 celkem 347 antisemitských incidentů.

Oběti násilných činů incident často nenahlásí, je proto pravděpodobné, že je reálný počet antisemitských útoků vyšší. Násilné antisemitské incidenty jsou však i nadále v České republice stále ojedinělé, v roce 2018 byly zaznamenány dva případy fyzické agrese s antisemitským motivem. Dále byly evidovány tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy, symboly apod. a devět incidentů spadajících do kategorie vyhrožování násilným
činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělémužidovství.

Translated Abstract

In 2018, the Federation of Jewish Communities in the Czech Republic registered 347 anti-Semitic incidents. Such incidents, mainly the violent ones, are not always reported by their victims so the real number of anti-Semitic attacks can be in fact higher.

However, violent anti-Semitic incidents continue to be rare in the Czech Republic. In 2018, there were recorded 2 cases of physical aggression with an anti-Semitic motif, 3 cases of vandalism of Jewish property by anti-Semitic inscriptions and 9 incidents involving threats of violent acts, harassment or insulting, targeted to a particular person due to their actual or anticipated Jewish identity.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018
Annual report on manifestations of antisemitism in the Czech Republic in 2018

Bibliographic Information

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018 / Annual report on manifestations of antisemitism in the Czech Republic in 2018. Federation of Jewish Communities in the Czech Republic. 2019:  https://archive.jpr.org.uk/object-914