Home  / 728

Football-related anti-Semitism compared: Report on the international conference on anti-Semitism in professional football

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Abstract

In June 2015, the Anne Frank House organised an international conference in Amsterdam in order to compare the situations in four different European countries. Relevant representatives of government authorities, football associations, football clubs, anti-discrimination organisations and supporters from Engeland, Germany, Poland and the Netherlands were invited to join the event.In each of these countries, football-related antisemitism is a well-known phenomenon, yet the incidents vary with regard to background, context and scope. The primary objective of the Anne Frank House was to come to a mutual cross-fertilisation of know-how and experiences with regard to this topic.

This report is based on this two-day conference, and discusses the most significant and illuminating aspects of the expert lectures and additional seminars. The most significant and insightful results from the two-day conference in Amsterdam will form a starting point for future developments in the fight against football-related antisemitism in the aforementioned countries.

Translated Abstract

Voetbalgerelateerd antisemitisme is al decennialang een Europese fenomeen. Het is een probleem met verschillende ontstaansgeschiedenissen en zeer uiteenlopende uitingen van voetbalgerelateerd antisemitisme. Tot op de dag van vandaag is hier nog geen eenduidige oplossing voor gevonden.
Verschillende soorten voetbalgerelateerd antisemitismeVoetbalgerelateerd antisemitisme is in al deze vier landen een bekend fenomeen. Toch zijn er voldoende verschillen te vinden in zowel oorsprong, omvang en verschijningsvormen. En de manier waarop de landen zich hebben ingezet om de problemen te bestrijden. Zo is het antisemitisme in Engeland en Nederland bijvoorbeeld gericht tegen een specifieke club. Zoals Tottenham Hotspur en Ajax. In Duitsland komt het antisemitisme vaak voort uit rechtsextremistische supportersgroepen. In Engeland kiezen ze meestal voor een repressieve aanpak. En in Duitsland worden supporters betrokken bij educatieve oplossingen.Conferentie als basis voor internationale projectenDe Anne Frank Stichting organiseerde in juni 2015 een internationale conferentie om de situatie in vier Europese landen met elkaar te vergelijken. Afgevaardigden van overheden, voetbalbonden, voetbalclubs, antidiscriminatie-organisaties en supportersgroepen uit Engeland, Duitsland, Polen en Nederland werden uitgenodigd om mee te doen. Het belangrijkste doel van de Anne Frank Stichting was om kennis en ervaringen over deze problematiek met elkaar te delen. De conferentie was de basis voor zeven projecten bij clubs uit de eredivisie en in 2018 volgt een Europees project.Verslag van Antisemitisme in het Betaald VoetbalOp basis van de tweedaagse conferentie is een verslag gemaakt waarin de belangrijkste en meest verhelderende aspecten van de lezingen en seminars zijn uitgewerkt. Het verslag vormt daarmee een aanknopingspunt voor relevante instanties om in de komende jaren effectieve maatregelen te (blijven) nemen in de strijd tegen voetbalgerelateerd antisemitisme.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Related

Link

Download can be found on page, Football-related anti-Semitism compared: Report on the international conference on anti-Semitism in professional football
Download can be found on page, Antisemitisme in het betaald voetbal: Verslag conferentie Antisemitisme in het betaald voetbal 2016

Bibliographic Information

Verhoeven, Joram Football-related anti-Semitism compared: Report on the international conference on anti-Semitism in professional football. 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-728