Home  / 668

Romaellenesség és antiszemitizmus Magyarországon: Projektzáró tanulmány

Translated Title

Antigypsyism and Antisemitism in Hungary: Summary of the final report

Author(s)

Publication Date

January 2018

Publication Place

Publisher

Abstract

A kutatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológia Tanszékének vezetésével, a Social Development Institute és a Political Capital részvételével, a Foundation „Remembrance, Responsibility, and Future” (EVZ Alapítvány) támogatásával valósult meg 2017-ben. A projekt három célt kívánt elérni: 1) beazonosítani a romaellenesség és az antiszemitizmus sajátos, a társadalmi, politikai, gazdasági és pszichológiai tényezők által kiváltott mechanizmusait; 2) kiértékelni az előítéletek csökkentését célzó projekteket (intervenciókat); valamint 3) javaslatokat megfogalmazni a romaellenességgel és az antiszemitizmussal szembeni hatékony fellépéssel kapcsolatban. A projekt során a résztvevő szervezetek meta-analízist készítettek az antiszemitizmussal és romaellenességgel kapcsolatos már publikált vagy a jövőben megjelenő munkák alapján, feldolgozták a rendelkezésre álló nemzetközi adatbázisokat, valamint értékelték a létező projekteket, intervenciókat. Sor került továbbá egy online kérdőíves felmérésre is, hogy teszteljük a cigányellenességet és antiszemitizmust magyarázó változók közti kapcsolatokat.

Translated Abstract

In partnership with the Department of Social Psychology at Eötvös Lóránd University (ELTE) and in cooperation with Social Development Institute, Political Capital participated in a research project supported by the Foundation „Remembrance, Responsibility, and Future” (EVZ) in 2017. The project aimed at 1) identifying the specific mechanisms of antigypsyism and antisemitism triggered by social, political, economic and psychological factors; 2) evaluating projects (interventions) focusing on prejudice reduction; and 3) developing recommendations on how to fight antigypsyism and antisemitism. Within the framework of the project, the implementing organisations conducted a meta-analysis of published and unpublished works, reviewed international databases and assessed existing interventions, all related to antisemitism and antigypsyism. In addition, an online survey was conducted to test the connection between various variables that explain prejudice against Roma and Jewish people.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Translated Language

Link

Download can be found on page, Romaellenesség és antiszemitizmus Magyarországon: Projektzáró tanulmány
Download can be found on page, Antigypsyism and Antisemitism in Hungary: Summary of the final report

Bibliographic Information

Kende, Anna, Nyúl, Boglárka, Hadarics, Márton, Veszna, Wessenauer, Hunyadi, Bulcsú Romaellenesség és antiszemitizmus Magyarországon: Projektzáró tanulmány. Political Capital, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológia Tanszékének, Social Development Institute. January 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-668