Home  / 649

Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole

Translated Title

What do you think of…Prejudices in Czech society and how to work with them effectively in school

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Stereotypy o Romech a Židech v české společnosti. Jaké jsou a jak s nimi pracovat?

Jak funguje vzdělávání proti předsudkům v českých školách a jaké jsou příklady dobré praxe?

Tým ze Sociologického ústavu Akademie věd na datech z posledních let ukázal, jak jsou v české společnosti rozšířené stereotypy o Romech a Židech. Jedním ze zjištění je, že menší předsudky vůči Romům mají lidé, kteří se s nějakými Romy osobně znají.

Škola je jedním z nejdůležitějších míst, kde je možné pozitivně ovlivnit postoje mladých lidí. Tým Ústavu pro studium totalitních režimů se proto ptal učitelů a lektorů, jaké jsou jejich zkušenosti se vzděláváním k toleranci. Nabízíme doporučení, jak pomoci školám efektivně oslabovat předsudky.

Zjistili jsme, že předpokladem úspěchu je spolupráce celé školy. Další úspěšnou strategií je podpora setkávání žáků z různých sociálních skupin. Je rovněž třeba podporovat vzdělávání učitelů tak, aby dokázali ve třídě zvládat debatu o kontroverzních tématech.

Výsledky výzkumu jsme shrnuli do závěrečné zprávy, v níž najdete:

Kvalitativní i kvantitativní shrnutí současné praxe vzdělávání pro toleranci, realizovaných programů a jejich podpory.
Naše doporučení pro donory, jak efektivněji nastavit projektovou podporu, a pro školy a pedagogy, jak s předsudky ve škole lépe pracovat.
Rozsáhlou studii o postojích české společnosti vůči Romům a Židům.

Translated Abstract

Research was conducted in coopration of two organisations and two reaerach teams who had different fields of interest and different responsibilities. Team of Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences analysed available qualitative data about attitudes of Czech society towards Roma and Jews. Team of Department of Education, Institute for the
Study of Totalitarian Regimes used mixed research methods to describe current educational programs and materials provided by NGOs and how these are used in the schools.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9788087912867

Worldcat Record

Link

PDF, Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole
Other, Project website
PDF, English summary

Bibliographic Information

Hoření, Karina Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole. Ústav pro studium totalitních režimů, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-649
Result from