Home  / 3601

Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Translated Title

Anti-Semitic Incidents in 2022. Jewish Community Experience Survey

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Niniejszy raport, powstały z inicjatywy Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, zawiera dane o przestępstwach z nienawiści, incydentach na tle antysemickim i mowie nienawiści motywowanej antysemityzmem, zgłoszene przez członków i członkinie społeczności żydowskiej, za pośrednictwem platformy zglosantysemityzm.pl. Raport poszerzony został o opisane trendy, które zaobserwowano dzięki zebranym danym w 2022 roku oraz metodologię badawczą, którą zastosowano podczas naszych działań.

Spis treści:

Wstęp
Metodologia i słownik pojęć
Podsumowanie: incydenty antysemickie zgłoszone przez platformę w Polsce w 2022 roku
Statystyki:
Przykłady
Wnioski
Opis projektu
Organizacje realizujące projekt
Publikacja powstała w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej”. Projekt realizowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 oraz Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Link to article including link to pdf, Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Bibliographic Information

Zielińska, Anna Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. 2023:  https://archive.jpr.org.uk/object-3601