Home  / 3424

Meandry tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce. Trzy pokolenia rodziny żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim

Translated Title

Meanders of identity of the Jewish minority in Poland. Three generations of a Jewish family in Zagłębie Dąbrowskie

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9788389055552

Worldcat Record

Link

PDF (via academia.edu), Meandry tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce. Trzy pokolenia rodziny żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim

Bibliographic Information

Pactwa, Bożena, Domagała, Anna Meandry tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce. Trzy pokolenia rodziny żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych: XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Śląskie Wydawnictwa Naukowe. 2008:  https://archive.jpr.org.uk/object-3424