Home  / 3206

Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3

Translated Title

Return of Superstition: Anti-Semitism in Poland based on the Polish Prejudice Survey 3

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Bibliographic Information

Bulska, Dominika, Winiewski, Mikołaj Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-3206