Home  / 3192

Prasa społeczności żydowskiej w Polsce i jej edukacyjne zasoby

Translated Title

Press of the Jewish community in Poland and its educational resources

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

165-178

ISBN/ISSN

978-83-8206-160-4

Bibliographic Information

Cukras-Stelągowska, Joanna Prasa społeczności żydowskiej w Polsce i jej edukacyjne zasoby. Mniejszości etniczne i ich pogranicza : szkice tożsamościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2020: 165-178.  https://archive.jpr.org.uk/object-3192