Home  / 2336

Paměť versus obchod: Znovuzrození pešťské židovské čtvrti

Translated Title

Memory versus commerce: revival in Jewish Quarter of Pest

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Studie se zabývá obrozením budapešťského židovské čtvrti. Část města, kterou dnes takto označujeme, leží v centru Budapešti, konkrétně ve čtvrtích Erzsébet a Teréz, na hranici šestého a sedmého městského obvodu. Ve studii jsou na příkladech několika restaurací, knihkupectví, prohlídkových okruhů a tzv. barů na staveništi popsány nové tendence, ke kterým v židovském městě dochází. Svou typickou architektonickou podobu získalo židovské město během 19. století a před první světovou válkou. V roce 1944 bylo na jeho území „velké ghetto“. Na zničení architektonicky cenné zástavby se nepodepsala ani tak válka, jako spíše období socializmu, které následovalo po ní. Budovy chátraly, různým vlnám modernizace a přestaveb však čtvrť nepodlehla. Po změně režimu dávalo město stále větší prostor investorům, kteří staré budovy demolovali. Proti těmto necitlivým zásahům se vzedmula vlna občanských iniciativ. Hospodářská krize, která vypukla v roce 2008, pomohla snahám aktivistů o záchranu čtvrti. Mnoho parcel zůstalo po stržení budov prázdných a další demolice byly odloženy. V zachovalých budovách a na volných prostranstvích začaly vznikat různé podniky se zvláštní atmosférou dočasnosti.

Translated Abstract

This study analyses the contemporary Jewish revival in the Jewish Quarter of Pest. The neighbourhood which today is called the Jewish Quarter of Pest is located in downtown Budapest, more precisely the communities of Inner Erzsébet City and Teréz City, on the border of the 6th and 7th Districts. This paper shows the new tendencies in the neighbourhood by presenting the changes taking place at institutions such as restaurants, bookstores, tourism services, restaurants, and the ruin pubs. The architectural profile of the area was developed in the 19th century before World War I. In 1944 the territory of the so called “big ghetto” was largely the same area as the “Jewish Quarter.” The fate of the buildings in the neighbourhood was sealed by the socialist regime rather than by the ground war or airstrikes by the allies. During the Cold War, the state of the buildings deteriorated; they did not become totally decrepit and luckily did not fall victim to any of the waves of modernization or redevelopment. After the collapse of the socialist regime the local government increasingly favoured demolishing the old buildings. In response, civil movements were born to save the buildings designated for demolition. The real estate crisis that started in 2008 benefited the civil organizations. Many plots where buildings were demolished remain vacant and further demolitions have been postponed. In the spared empty and shabby buildings and on the empty plots bars and pubs were established with a very special atmosphere of temporariness

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

4

Page Number

97-118

DOI

Link

Link to article including link to pdf, Paměť versus obchod: Znovuzrození pešťské židovské čtvrti

Bibliographic Information

Vajda, Júlia, Szegő, Dóri, Kunt, Gergely Paměť versus obchod: Znovuzrození pešťské židovské čtvrti. Sociální Studia. 2014: 97-118.  https://archive.jpr.org.uk/10.5817/SOC2014-4-97