Home  / 2083

Meandry pamięci i niepamięci Holokaustu : konieczność ewaluacji praktyk edukacyjnych w oparciu o badania empiryczne

Translated Title

Meanders of memory and non-memory of the Holocaust : a need to evaluate educational practice empirically

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

38-49

ISBN/ISSN

978-83-89386-52-6

Worldcat Record

Bibliographic Information

Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta Meandry pamięci i niepamięci Holokaustu : konieczność ewaluacji praktyk edukacyjnych w oparciu o badania empiryczne. Nasza szafa: Kultura, edukacja, animacja. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 2014: 38-49.  https://archive.jpr.org.uk/object-2083