Home  / 1349

Antiszemita Gyûlölet-Bûncselekmények És Incidensek Magyarországon: 2019 Éves Rövid Jelentés

Translated Title

Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: Annual Short Report 2019

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Az antiszemitizmus elleni küzdelem egyik leg Azfontosabb feltétele a zsidóellenesség okainak pontos ismerete és az antiszemitizmus valódi elterjedtségének vizsgálata. A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) fô célja ezért a kérdést
övezô ismerethiány felszámolása. A TEV egyfelôl havi rendszerességgel, szakmailag megalapozott módon figyeli a magyar közéleti eseményeket és a sajtót, és ezek alapján kimutatja az antiszemita megnyilvánulásokat
és cselekedeteket. A rendszeres havi monitoringtevékenységgel összegyûjtött információk elemzése nélkül nem lehet valós védelmet biztosítani a közösség számára. Ebben az éves jelentésben a 2019. év monitoringtevékenységének eredményeit foglaljuk össze. A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel, illetve a gyûlölet motiválta incidensekkel. A jelentésben ezt a kettôt öszszefoglalóan gyûlöletcselekményeknek nevezzük. Mindkettô esetében fontos kritérium, hogy azok elkövetésekor azonosítható az antiszemita motiváció.

Translated Abstract

One of the most important parts of the fight against anti-Semitism is precise information about the causes and extensiveness of anti-Semitism. For this reason, the main aim of the Action and Protection Foundation is to provide more information about this issue. Monthly, the Foundation observes public events and the press and records
any incidents. Analyzing the information gained by monthly monitoring activity is of great help in protecting the community. We have summed up our 2019 monitoring this annual report.The report covers two kinds of actions:
anti-Semitic hate crimes and incidents motivated by hate, both of which we will now refer to as a “hate crime”. In both cases, anti-Semitic motivation must be proven.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Translated Language

Link

PDF, Antiszemita Gyûlölet-Bûncselekmények És Incidensek Magyarországon: 2019 Éves Rövid Jelentés
PDF, Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: Annual Short Report 2019

Bibliographic Information

Antiszemita Gyûlölet-Bûncselekmények És Incidensek Magyarországon: 2019 Éves Rövid Jelentés. Brüsszel Intézet / Tett és Védelem Alapítvány (TEV). 2020:  https://archive.jpr.org.uk/object-1349