Home  / 1080

Wielokulturowość oddalona od pogranicza. Na przykładzie doświadczeńbiograficznych członków łódzkich stowarzyszeń żydowskich

Translated Title

Multiculturalism distant from the border. Based on the biographical experience of members of Łódź Jewish associations

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-83-231-3964-5

Worldcat Record

Bibliographic Information

Krawczyk, Agnieszka Wielokulturowość oddalona od pogranicza. Na przykładzie doświadczeńbiograficznych członków łódzkich stowarzyszeń żydowskich. Odmienność w kulturze. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja Kopernika. 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-1080