Home  / 1067

Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu

Translated Title

Religious Life and Its Organization in Wroclaw Jewish Community

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Artykuł dotyczy różnych aspektów życia religijnego i praktyk religijnych we współczesnej gminie żydowskiej we Wrocławiu, odnosząc się jednocześnie do zmian, jakie następowały w tej sferze od momentu powstania powojennej gminy wrocławskiej. Wskazuje na podstawy prawne istnienia i prowadzenia działalności religijnej przez gminy żydowskie, na identyfikację religijną gminy wrocławskiej oraz tworzącej ją społeczności. Podkreśla rolę rabina w procesie odradzania się żydowskiego życia religijnego we Wrocławiu i integrowania członków gminy. Odnosi się m.in. do cotygodniowych i dorocznych świąt religijnych celebrowanych w gminie, specyfiki sprawowanej liturgii i odmawianych modlitw, stosunku do reguł kaszrutu czy religijnych obrzędów praktykowanych przez członków wspólnoty. Zwraca uwagę na zjawisko powrotów do judaizmu, w dużej mierze osób młodych, poprzez obrzęd konwersji, ale jednocześnie także na proces zastępowania wiedzy religijnej przez poczucie wspólnoty.

Translated Abstract

The article relates to various aspects of religious life and religious practice in the Wroclaw Jewish Community, refering also to the changes which took place in this area since its inception after war. Indicates a legal basis for the existence and conduct religious activities by Jewish Communities, and discusses the religious identification of the Wroclaw Jewish Community and people her forming. Emphasizes the role of the rabbi in the rebirth process of Jewish religious life in Wroclaw and integrating members of the community. It refers to the weekly and annual religious festivals celebrated in the Community, to the specifics of the liturgy and prayers, and to the attitude to the rules of kashrut and to the practiced religious rituals by Community members. The paper draws attention both to the phenomenon of return to Judaism through the rite of conversion, largely by young people, and on the process of substitution of religious knowledge by the sense of community.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Original Language

Volume/Issue

62(9)

DOI

Link

Link to article, Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu

Bibliographic Information

Banasiewicz-Ossowska, Ewa Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu. Roczniki Teologiczne. 2015:  https://archive.jpr.org.uk/10.18290/rt.2015.62.9-9