Home  / NOR9

Jødene fra Trondheim

Translated Title

Jews from Trondheim

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

"Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget". I 1851 ble den såkalte jødeparagrafen i Grunnloven endret slik at jøder fikk adgang til Norge. Vel tretti år senere innvandret noen få jødiske familier til Trondheim. Jødene hadde sin kulturelle, religiøse og geografiske bakgrunn i små landsbysamfunn i dagens Polen og Litauen. I 1905 gikk familiene sammen om å stifte Det Mosaiske Trossamfund i Trondhjem, og i 2005 feirer verdens nordligste jødiske trossamfunn hundre år.

Denne boken skildrer jødenes vei fra Øst-Europa til Trondheim og hvordan jødene tok vare på sin kulturarv, samtidig som de ble en del av bysamfunnet. Holocaust påførte jødene i Trondheim store tap - halvparten av menighetens medlemmer var borte da freden kom i 1945. Kampen for å gjenopprette det jødiske samfunnet, og bearbeidingen av de traumer som ble påført generasjonene etter folkemordet, er også sentrale tema i boken.

Boken bygger blant annet på nytt materiale fra jøder som vokste opp i Trondheim, både i mellomkrigstiden og i tidlig etterkrigstid, og er rikt illustrert med fotografier som ikke er publisert tidligere. Jon Reitan er historiker og museumsleder ved Falstadsenteret i Levanger.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-82-519-2044-5

Worldcat Record

Bibliographic Information

Reitan, Jon Jødene fra Trondheim. Tapir Akademisk Forlag. 2005:  https://archive.jpr.org.uk/object-nor9