Home  / NOR6

"Vår drøm om landet er like levende": Norske jøders forhold til Israel 1977 – 1992

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne studien undersøker hvordan forholdet til Israel utviklet seg blant jøder i Norge i perioden 1977 – 1992. Dette var en tid det norske storsamfunnet gradvis endret holdning til den jødiske staten. Det var også en tid uttalt kritikk fra jøder i diasporaen ble mer utbredt. Flere forskere har trukket frem tre hendelser som utslagsgivende for disse endringene: Likuds valgseier i 1977, Libanon-krigen i 1982 og den første intifadaen fra 1987. Disse hendelses har også vært utgangspunkt for min analyse av norske jøders forhold til Israel. Hvilke reaksjoner, holdninger og eventuelle holdningsendringer fant sted blant jøder i Norge i lys av disse hendelsene, og i hvilken grad påvirket dette forholdet til Israel og det norske storsamfunnet.

Translated Abstract

This study examines how the relationship with Israel developed among Jews in Norway during the period 1977 - 1992. This was a time Norwegian society gradually changed attitude toward the Jewish state. It was also a time stated criticism of Jews in the Diaspora became more widespread. Several researchers have pointed to three incidents decisive for these changes: Likud election victory in 1977 Lebanon War in 1982 and the first intifada of 1987. These event has also been the basis for my analysis of Norwegian Jews toward Israel. What reactions, attitudes and possible changes in attitude occurred among Jews in Norway in the light of these events, and to what extent did this affect relations with Israel and the Norwegian society.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Link to download in university repository, "Vår drøm om landet er like levende": Norske jøders forhold til Israel 1977 – 1992
PDF (via academia.edu), "Vår drøm om landet er like levende": Norske jøders forhold til Israel 1977 – 1992

Bibliographic Information

Olsgard, Victor Domingo Bugge "Vår drøm om landet er like levende": Norske jøders forhold til Israel 1977 – 1992. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-nor6