Home  / NETH71

Zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2017

Translated Title

Seventh report on racism, anti-Semitism and extreme right-wing violence in the Netherlands: Incidents, declarations, suspects and handling in 2017

Author(s)

Publication Date

December 2018

Publication Place

Publisher

Abstract

In 2017 zagen we een verdere daling van racisme, moslimdiscriminatie en extreemrechts geweld. Wel zagen we een stijging van het intentioneel antisemitisme.

Naast de beschrijving van deze resultaten, bevat dit rapport een apart hoofdstuk over de trends in de afgelopen vijf jaar ten aanzien van antisemitische, racistische en antimoslimincidenten. Deze trends worden in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. De basis voor de cijfers in deze rapportage zijn de registraties van de politie.

Deze zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland, is de laatste zoals die in deze vorm zal verschijnen. Het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de Anne Frank Stichting, zal zich met deze thema’s blijven bezighouden, maar in een andere vorm.

Aangezien de eigen rapportage van de politie en deze rapportage in de loop der jaren steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, is voor ons nu de tijd gekomen om op een andere manier inhoud te geven aan deze thema’s.

Translated Abstract

In 2017 we saw a further decline in racism, Muslim discrimination and right-wing extremist violence. We did, however, see an increase in intentional anti-Semitism.

In addition to the description of these results, this report contains a separate chapter on trends in the past five years with regard to anti-Semitic, racist and anti-Muslim incidents. These trends are associated with social developments. The basis for the figures in this report are the registrations of the police.

This seventh report on racism, anti-Semitism and right-wing extremist violence in the Netherlands is the last to appear in this form. The Verwey-Jonker Institute, commissioned by the Anne Frank House, will continue to occupy itself with these themes, but in a different form.

As the police's own reports and this report have become increasingly similar over the years, we now have the time to give substance to these themes in a different way.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

ISBN/ISSN

978-90-5830-912-9

Link

Download, Zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2017
PDF, English summary

Bibliographic Information

Tierolf, Bas, Drost, Lisanne, van Kapel, Maaike Zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2017. Verwey-Jonker Instituut. December 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth71