Home  / HUN79

Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban [2013]

Translated Title

Antisemitic prejudice in today's Hungarian society

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

A Tett és Védelem Alapítvány célja az antiszemitizmus és a magyar-zsidó együttélés konfliktusainak monitorozása, a problémák kezelése, a szóbeli és tettleges agresszió áldozatainak jogszerű védelme. Az alapítvány stratégiáját az antiszemitizmussal kapcsolatos valós társadalmi attitűdök ismeretében kívánja megfogalmazni, melynek első kutatási területe a zsidó-magyar együttéléssel, antiszemitizmussal, kölcsönös előítéletekkel, tabukkal kapcsolatos attitűdök feltárása a magyar lakosság reprezentatív mintáján.

Az antiszemitizmusról rengeteg szó esik, nagy a félelem, de a fogalom pontos jelentése, tartalma és kiterjedése beszélőtől és beszédhelyzettől függően elasztikusan változik. Tett és Védelem Alapítvány kezdeményezésére Kovács András szociológus szakmai irányítása mellett 2013-ban megvalósult felméréssel a társadalomban tapasztalható antiszemita érzületeket mérte egy 1200 fős mintán alapuló adatfelvétellel, amit a tervek szerint évente két alkalommal megismétlődik.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban

Bibliographic Information

Kovács, András Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban [2013]. Brüsszel Intézet / Tett és Védelem Alapítvány (TEV). 2014:  https://archive.jpr.org.uk/object-hun79