Home  / CZK19

Annual report on anti-Semitism in the Czech Republic in 2015 / Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2015

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

The annual report on anti-Semitism in 2015 (the Report) has been prepared by the Federation Jewish Communities (FJC) forthe internal needs of Jewish communities in the Czech Republic, but also for the needs of other institutions processing the data on anti-Semitism. The Report aims to provide a comprehensive image of anti-Semitism and social climate related to anti-Semitism. The Report brings not only the data from the last year, but also compares recorded manifestations of anti-Semitism with the developments in previous years.

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2015 (dále jen “zpráva”) připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice (dále jen „ČR“), ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu dále zpracovávají. Cílem zprávy je v míře umožněné získanými informacemi poskytnout co možná ucelený obrázek o projevech antisemitismu a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu. Zpráva přináší nejen data za poslední rok, ale také srovnává evidované projevy antisemitismu s vývojem v předchozích letech.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Annual report on anti – Semitism in the Czech Republic in 2015
PDF, Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2015

Bibliographic Information

Annual report on anti-Semitism in the Czech Republic in 2015 / Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2015. Federation of Jewish Communities in the Czech Republic. 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-czk19