Home  / CZK17

Ve stínu holocaustu a komunismu Čeští a slovenští židé po roce 1945

Translated Title

In the shadows of the Holocaust and Communism: Czech and Slovak Jews since 1945

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

První komplexně mapující popis postavení židovské menšiny v poválečném Československu. Alena Heitlingerová, česká socioložka žijící v Kanadě, se zabývá otázkou formování identity českých a slovenských židů po roce 1945. Vycházela z rozsáhlého archivního výzkumu a ze spolupráce s pamětníky.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-80-86103-97-6

Worldcat Record

Related

Bibliographic Information

Heitlinger, Alena Ve stínu holocaustu a komunismu Čeští a slovenští židé po roce 1945. G plus G. 2007:  https://archive.jpr.org.uk/object-czk17