Home  / CRO4

Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu

Translated Title

The Jewish population in Croatia and Zagreb

Author(s)

Publication Date

Publisher

Abstract

Ova je knjiga rezultat dugogodišnjih istraživanja Židova u Hrvatskoj u kojima su korišteni podaci iz popisa stanovništva od 1857. do 2001. godine. Kako je riječ o dinamičnoj skupini stanovništva koja se stalno mijenja korištena je komparativna i analitičko-sintetička metoda u istraživanju. Korišteni su i podaci Židovskih općina, rezultati anketa i podaci Istraživačkog i dokumentacijskog centra u Zagrebu. Dan je i prikaz prostornog smještaja židova u Zagrebu od 1900. do 2001. kao i socioekonomska obilježja od 2001.-2005. godine.

Translated Abstract

This book is the result of years of research of Jews in Croatia which used census data from 1857 to 2001. As this is a dynamic group of the population that is constantly changing used the comparative and analytical and synthetic methods in the study. Used data of Jewish Communities, the results of surveys and data of the Research and Documentation Centre in Zagreb. Dan and display zoning Jews in Zagreb from 1900 to 2001 as the socio-economic characteristics of the 2,001th to 2,005th yea

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF (via academia.edu), Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu

Bibliographic Information

Švob, Melita Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu. Židovska općina i Istraživački i dokumentacijski centar CENDO. 2010:  https://archive.jpr.org.uk/object-cro4