Search results

Your search found 9 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Author(s): Švob, Melita
Date: 2005
Abstract: Koliko ima Židova u svijetu, gdje se nalaze, kamo idu i odakle dolaze, koliko ima starih, a koliko mladih itd. pitanja su koja stalno postavljaju ne samo stručnjaci demografi već i političari, sociolozi, ekonomisti, genetičari pa i rasisti. Poznati židovski demografi zabrinuto konstatiraju da smo sve stariji, a da mladi više ne mare za židovstvo, a svaka židovska zajednica koja drži do sebe prebrojava i istražuje svoje članstvo. Istraživanja židovske populacije su veoma težak zadatak, jer se radi o dinamičnoj kategoriji stanovništva, koja se stalno mijenja. Neki kriteriji se primjenjuju na istraživanja svih populacija (npr. omjer između nataliteta i mortaliteta), a neki su specifični samo za židovsku populaciju, kao što je to pitanje osobne ili grupne identifikacije sa židovstvom. U Izraelu pitanje « tko je Židov » ne ovisi o osobnoj identifikaciji, koja je česta u dijaspori, već o zakonskim i rabinskim rješenjima (halaha). U našoj, relativno maloj Židovskoj zajednici, godinama se prate demografske promjene, a u ovom članku prikazati ćemo, uz ranije, i prve rezultate naših novijih istraživanja. Židovska populacija u Hrvatskoj Za istraživanje židovske populacije preporučuje se kombinacija različitih izvora podataka: popisa stanovništva, podataka iz židovskih općina i rezultata posebnih istraživanja. U popisima stanovništva Hrvatske, poslije II. svjetskog rata, broj Židova ne može se smatrati potpunim, dijelom zbog metodologije popisivanja, a i zbog iskustva Židova u II. svjetskom ratu. Ni broj Židova koji su članovi židovskih općina, (koji se razlikuje od podataka popisa stanovništva), nije potpun, jer ima Židova koji nisu članovi općina, a u općine su učlanjeni i ne-Židovi, supružnici iz mješovitih brakova. Tako su u prvom poslijeratnom popisu stanovništva bivše Jugoslavije, 1948. godine, bila popisana 6.853 Židova, a u isto vrijeme bilo je 11.934 članova židovskih općina.
Author(s): Švob, Melita
Date: 2006
Abstract: The initiative for Survey is given by Research and Documentation centre for
Holocaust victims and survivors in Zagreb, with support by Jewish community
Zagreb, Claims conference research funds and JOINT.
This is the second social Survey on the same population of Jewish community in
Zagreb. First survey which was realized before ten years – in 1995, had a great
success by providing with relevant data social and humanitarian work in Community,
what was important at that time, after the war in ex-Yugoslavia.
With the present research in 2005, we wish to obtain a key informant survey to
facilitate community social work, with respects to the needs of the Jewish elderly and
the implication of the aging in the Jewish community.
Objectives of the survey is to describe actual and recent situation and needs for the
elderly members of community older than 65 years, and to renew and support social
work, voluntaries actions and solidarity in the Jewish communities.
In the last ten years, between two surveys, we can perceive several mayor changes
in demographic, social, economical and health situation of the elderly, mainly
holocaust survivors:
‰ Increased proportion of elderly persons in the Jewish population in Croatia
‰ Increased proportion of persons, aged 75 years and more in the population of
elderly
‰ The rise in the number of persons aged 75 and more, increase the number of
disabled elderly
‰ Restrictions of public basic medical care and decline of public social welfare
expenditure
‰ Worsening of the economical situation and lowering standard of living
‰ Changes in the role of the Jewish family in caring for the elderly
‰ Lack of the data in community on the needs of the elderly