Home  / CRO16

Restitution of Jewish Property in Croatia

Translated Title

Povrat židovske imovine u Hrvatskoj

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

This paper discusses the restitution of Jewish property in Croatia from 1990 on, having in mind that the question has not yet been resolved and that progress towards this has been very slow due to sketchy laws which are being implemented only partially. Th is issue usually receives more attention only when a Croatian government fi gure meets someone from Israel or the US Administration. Current legislature enables restitution only of Jewish property seized after 1945, while property seized during the NDH (Independent state of Croatia) remained intact, " protected " by laws passed at the time of Yugoslavia. Current restitution of seized property is performed according to the Law on Restitution/Compensation of Property Taken during the Time of the Yugoslav Communist Government, which came into eff ect in 1997, so the right to restitution or compensation applies only to Croatian citizens of the fi rst order of succession. Th at property seized between 1941 and 1945 is not restituted is still an accepted practice, despite the fact that it is in this period when the majority of Jewish property was seized. Th e right to restitution is still limited to the fi rst order of succession, while the deadline for applications remains too short. Towards the end of mandate of the Jadranka Kosor government there were some attempts to change that and enact a new law, but the proposal for that law got stuck somewhere in parliamentary procedure so it is not yet clear when it will be passed. Until now, judging by unoffi cial data, less than 30 percent of Jewish families of those who perished in the NDH have achieved the return of immobile property, so the government of Prime Minister Zoran Milanović donated a building in the centre of Zagreb to the Jewish municipality, as a kind of compensation for property seized during Ustasha regime.

Translated Abstract

U radu je reč o povratu židovske imovine u Hrvatskoj od devedesetih
godina 20. stoljeća na ovamo, budući da još uvijek u Hrvatskoj nije riješeno pitanje
povrata židovske imovine i ono ide jako sporo, zbog nedorečenih zakona
koji se provode parcijalno. Uglavnom se ovo pitanje aktualizira kada se netko
od hrvatskih vlasti sastaje s nekim iz Izraela ili američke administracije. Prema
sadašnjim aktualnim propisima jedina imovina Židova koju je moguće vratiti je
ona oduzeta nakon 1945. godine, dok je imovina koja je oduzeta u vrijeme NDH
ostala nedirnuta, „zaštićena” zakonima koji doneseni još za vrijeme Jugoslavije.
Sadašnji povrat oduzete imovine provodi se prema Zakonu o naknadi za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji je stupio
na snagu 1997. godine te su tada pravo povrata ili naknade imali samo hrvatski
državljani u prvom nasljednom redu. Zakon je dopunjen 2002. godine, kada je
uvedeno da i djelomično stranci mogu imati pravo povrata. I dalje je na snazi
praksa, da se ne vraća imovina oduzeta u vremenu od 1941. do 1945. godine,
kada je oduzeto najviše židovske imovine. I dalje pravo povrata ima samo prvi
nasljedni red te je i dalje prekratak rok za podnašanje zahtjeva oko povrata.
Potkraj mandata vlade Jadranke Kosor 2004., pokušalo se za izmjenom i donošenjem
novog zakona, međutim on je kao prijedlog zaostao negdje u saborskoj
proceduri te se još uvijek ne zna kada će biti donesen. Do sada povrat svojih
nekretnina prema neslužbenim podacima uspjelo je riješiti manje od 30 posto
obitelji Židova stradalih u NDH te je Vlada Zorana Milanovića darovala Židovskoj
općini Zagreb zgradu u središtu Zagreba kao svojevrsnu kompenzaciju za
imovinu koja joj je oduzeta za vrijeme ustaškog režima.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

12(2)

Page Number

65-88

Link

PDF (via academia.edu), Restitution of Jewish Property in Croatia

Bibliographic Information

Dobrovšak, Ljiljana Restitution of Jewish Property in Croatia. Limes Plus Journal of Social Sciences and Humanities. 2015: 65-88.  https://archive.jpr.org.uk/object-cro16
Result from