Home  / 945

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2018

Translated Title

Report on antisemitic incidents in Denmark in 2018

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne rapport beskriver og analyserer antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark i 2018. Rapporten er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til AKVAH, der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.

AKVAH har i 2018 registreret 45 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på følgende kategorier: 1) Overfaldssituationer og fysisk chikane, 2) trusler, 3) hærværk, 4) antisemitiske ytringer, 5) diskrimination og 6) anden chikane. Hændelserne fordeler sig på fire tilfælde af overfaldssituationer og fysisk chikane, et tilfælde af trusler, tre tilfælde af hærværk, 35 tilfælde af antisemitiske ytringer, et tilfælde af diskrimination og et tilfælde af anden chikane. Ud af de 45 registrerede antisemitiske hændelser er der tre hændelser, hvor det er vurderet, at de alene kan betegnes som potentielt antisemitiske.

De 45 registrerede antisemitiske hændelser i 2018 er 15 hændelser flere end antallet af registrerede
hændelser i 2017, der var på 30.

Translated Abstract

AKVAH recorded 45 anti-Semitic incidents in 2018 compared to 30 in 2017. This is the highest number since 2015. The number of assaults / physical harassment, vandalism, anti-Semitic statements and discrimination has increased from 2017 to 2018. There were four assault situations in 2018 versus two in 2017. The number of events recorded as threats has decreased.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2018

Bibliographic Information

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2018. Det Jødiske Samfund i Danmark, AKVAH JSD. 2019:  https://archive.jpr.org.uk/object-945