Home  / 4018

Okunskap, myter och rädsla: Den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som grupp

Translated Title

Ignorance, myths and fear: A report on the Swedish public's explanations for prejudice and hostility towards Jews as a group.

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Abstract

Rapporten "Okunskap, myter och rädsla” undersöker den svenska allmänhetens uppfattning och förklaringar till varför det uppstår fientlighet och fördomar mot judar. Syftet med rapporten har varit att kartlägga och synliggöra de vanligaste förklaringarna och lyfta fram exempel på förekomsten av stereotyper och antisemitiska tankefigurer hos svenska folket.

Rapporten är baserad på fritextsvar i samband med webbintervjuer med 3507 personer insamlades av Novus hösten 2020. Totalt 2515 personer (72 procent) besvarade fritextfrågan.

Translated Abstract

The report "Ignorance, myths and fear" examines the Swedish public's perception and explanations for why there is hostility and prejudice against Jews. The purpose of the report has been to map and make visible the most common explanations and highlight examples of the existence of stereotypes and anti-Semitic figures of thought in Swedish the people.

The report is based on free-text answers in connection with web interviews with 3,507 people collected by Novus in the fall of 2020. A total of 2,515 people (72 percent) answered the free-text question.

Topics

Genre

Original Language

ISBN/ISSN

978-91-86261-86-3

Link

Link to article including link to pdf, Okunskap, myter och rädsla: Den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som grupp

Bibliographic Information

Österberg, Oscar Okunskap, myter och rädsla: Den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som grupp. 2023:  https://archive.jpr.org.uk/object-4018