Home  / 3644

Postawy antyizraelskie a antysemityzm w Polsce. Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Translated Title

Anti-Israeli attitudes and anti-Semitism in Poland. Report based on the Polish Prejudice Survey 2013

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Bibliographic Information

Bulska, Dominika, Winiewski, Mikołaj Postawy antyizraelskie a antysemityzm w Polsce. Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. 2014:  https://archive.jpr.org.uk/object-3644