Home  / 3474

Pamięć o Holokauście w Mołdawii

Translated Title

Memory of the Holocaust in Moldova

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

W Mołdawii problem pamięci o Holokauście związany jest z pytaniem o tożsamość, a w związku z tym – z różnymi narracjami historycznymi. Z kolei zagadnienia tej pamięci i tutejszej tożsamości wiążą się ściśle z historią Rumunii, dlatego w artykule mowa będzie także o tym kraju.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Original Language

Volume/Issue

11

Page Number

545-553

DOI

Link

Link to article including link to pdf, Pamięć o Holokauście w Mołdawii

Bibliographic Information

Sineaeva-Pankowska, Natalia Pamięć o Holokauście w Mołdawii. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 2015: 545-553.  https://archive.jpr.org.uk/10.32927/ZZSiM.487