Home  / 1774

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2019

Translated Title

Report on antisemitic incidents in Denmark in 201

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne rapport beskriver og analyserer antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark i 2019. Rapporten er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til AKVAH, der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.

AKVAH har i 2019 registreret 37 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på følgende kategorier: 1) trusler, 2) hærværk, 3) antisemitiske ytringer og 4) diskrimination. Hændelserne fordeler sig på ét tilfælde af trusler, fem tilfælde af hærværk, 30 tilfælde af antisemitiske ytringer og ét tilfælde af diskrimination. Ud af de 37 registrerede antisemitiske hændelser er der én hændelse, hvor det er vurderet, at den alene kan betegnes som potentielt antisemitisk.

De 37 registrerede antisemitiske hændelser i 2019 er otte hændelser færre end antallet af registrerede hændelser i 2018, der var på 45. Dette fald i antallet af registrerede hændelser bør dog fortolkes varsomt. Ifølge Rigspolitiets opgørelser fra 2018 og 2019 af politiets sager om antisemitiske hadforbrydelser er antallet af sådanne sager steget fra 26 sager i 2018 til 51 sager i 2019, dvs. en stigning til næsten det dobbelte antal sammenholdt med året før

Translated Abstract

This report describes and analyzes the number of registered anti-Semitic incidents in Denmark in 2019. The report has been prepared on the basis of reports to AKVAH, which is part of the Jewish Society's security organization. In In 2019, AKVAH registered 37 anti-Semitic incidents in Denmark divided into the following categories: 1) threats, 2) vandalism, 3) anti-Semitic statements and 4) discrimination. The incidents are divided into one case of threats, five cases of vandalism, 30 cases of anti-Semitic remarks and one case of discrimination. Out of the 37 registered anti-Semitic incidents, there is one incident where it has been assessed that it can only be described as potentially anti-Semitic. The 37 registered anti-Semitic incidents in 2019 are eight incidents less than the number of registered incidents in 2018, which was 45. However, this decrease in the number of registered incidents should be interpreted with caution. According to the National Police's statements from 2018 and 2019 of police cases of anti-Semitic hate crimes, the number of such cases has increased from 26 cases in 2018 to 51 cases in 2019, ie. an increase to almost double the number compared to the previous year

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2019

Bibliographic Information

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2019. Det Jødiske Samfund i Danmark, AKVAH JSD. 2020:  https://archive.jpr.org.uk/object-1774