Home  / 1074

Selected Sources and Manifestations of Antisemitism in Contemporary Czech Society

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-80-260-4936-4,

Note

Title is English translation - Czech title not available

Bibliographic Information

Zoufalá, Marcela Selected Sources and Manifestations of Antisemitism in Contemporary Czech Society. Druhý pražský seminář. Holokaust jako dávný příběh či morální apel? Výzkum, paměť a česká společnost. Spolek akademiků - Židů. 2013:  https://archive.jpr.org.uk/object-1074