Home  / 1062

Współczesne życie organizacyjne i wspólnotowe łódzkich Żydów 13 Wprowadzenie

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Page Number / Article Number

13-47

ISBN/ISSN

978-83-7525-496-9

Bibliographic Information

Kuźma, Inga Współczesne życie organizacyjne i wspólnotowe łódzkich Żydów 13 Wprowadzenie. Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010: 13-47.  https://archive.jpr.org.uk/object-1062